Gy­dy­mo įstai­gų ir Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vių va­do­vų tur­to dek­la­ra­ci­jos

Parašė:  2018-08-07

Ra­šė­me apie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­tus po­li­ti­kų, pa­rei­gū­nų, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, me­ro pa­ta­rė­jų 2017 me­tų me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų duo­me­nis. Šį kar­tą trum­pai ap­žvelg­si­me vie­šų­jų įstai­gų, ak­ci­nių bend­ro­vių, ku­rių stei­gė­ja ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar Sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų ir jų pa­va­duo­to­jų tur­to dek­la­ra­ci­jas.

An­ta­nas NEK­RAŠIUS

Gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų dek­la­ra­ci­jos
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja šie­met taip pat pa­skel­bė ir vie­šų­jų įstai­gų – Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės, VšĮ Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro, VšĮ Var­nių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bei VšĮ Luo­kės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro – va­do­vų me­ti­nes tur­to dek­la­ra­ci­jas.
Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­rės Al­mos Vit­kie­nės tur­tas per­nai sie­kė 183 150 Eur. Di­rek­to­rė dek­la­ra­vo tu­rin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 171 000 Eur, 150 Eur ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių bei 12 000 Eur kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se. Gy­dy­to­ja yra pa­si­sko­li­nu­si ir ne­grą­ži­nu­si 13 000 Eur.
Ki­tos gy­dy­mo įstai­gos – VšĮ Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro – va­do­vas An­ta­nas Gu­daus­kas su žmo­na Re­ne per­nai dek­la­ra­vo už­gy­ve­nę 249 062 Eur sie­kian­čius tur­tus. Vyr. gy­dy­to­jo šei­ma tu­ri 108 880 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų už 22 546 Eur, 4 780 Eur ver­tės ke­lių trans­por­to prie­mo­nių, ak­ci­jų už 4 141 Eur ir 108 715 Eur kre­di­to įstai­go­se ir ne jo­se.
Spren­džiant iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­tų me­ti­nių dek­la­ra­ci­jų – pa­ts tur­tin­giau­sias tarp ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gų va­do­vų yra VšĮ Var­nių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vyr. gy­dy­to­jas Alf­re­das Ma­že­lis. Jo šei­mos tur­tas 2017 m. sie­kė 287 594 Eur: ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – 102 000 Eur, že­mės skly­pų – 1 500 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – 11 500 Eur, pi­ni­gi­nės lė­šos – 172 594 Eur. Va­do­vo šei­ma yra pa­sko­li­nu­si ir ne­su­sig­rą­ži­nu­si 20 000 Eur.
VšĮ Luo­kės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro va­do­vės Ilo­nos Va­liu­tės tur­tas 2017 m. – 89 969 Eur.
In­ku­ba­to­rių va­do­vai
VšĮ Tel­šių me­nų in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rės Pal­mos Ur­ba­na­vi­čie­nės šei­mos tur­tas per­nai su­da­rė 205 159 Eur. Kar­tu su sa­vo vy­ru, bu­vu­siu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Vy­tau­tu Ur­ba­na­vi­čiu­mi, in­ku­ba­to­riaus di­rek­to­rė dek­la­ra­vo tu­rin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 80 497 Eur, že­mės skly­pų – už 41 302 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – už 2 317 Eur, 37 433 Eur ver­tės ak­ci­jų bei pi­ni­gi­nių lė­šų – 28 310 Eur. P. ir V. Ur­ba­na­vi­čiai yra pa­si­sko­li­nę ir ne­grą­ži­nę 2 964 Eur.
Vers­li­nin­kus pe­rin­čios VšĮ Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus va­do­vės Jo­lan­tos Nor­vai­šie­nės šei­mos tur­tas 2017 m. sie­kė 96 964 Eur: ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – 42 408 Eur, že­mės skly­pų – 11 981 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – 12 810 Eur, pi­ni­gi­nės lė­šos – 29 765 Eur.
Ak­ci­nių bend­ro­vių va­do­vai
Pa­vie­šin­tos ir ak­ci­nių bend­ro­vių, ku­rių ak­ci­nin­kė yra Sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų šei­mų me­ti­nės dek­la­ra­ci­jos.
2017 m. UAB „Tel­šių van­de­nys“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Al­vy­do Ja­se­vi­čiaus šei­mos tur­tas sie­kė 205 004 Eur. Kar­tu su žmo­na Vir­gi­ni­ja di­rek­to­rius dek­la­ra­vo tu­rin­tis 112 387 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės skly­pų už 8 213 Eur, pi­ni­gi­nių lė­šų – 42 954 Eur. Na, ir, aiš­ku, bai­ke­riu gar­sė­jan­čio A. Ja­se­vi­čiaus ke­lių trans­por­to prie­mo­nių ver­tė – 41 450 Eur.
UAB Tel­šių au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus Sau­liaus Bu­ce­vi­čiaus šei­mos tur­tą per­nai su­da­rė 133 236 Eur: ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – 5 184 Eur, že­mės skly­pų – 32 137 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – 3 999 Eur, ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių – 2 653 Eur, pi­ni­gi­nės lė­šos – 89 263 Eur.
UAB „Tel­šių ši­lu­mos tink­lai“ va­do­vo Jur­gio Sta­še­vi­čiaus šei­ma 2017 m. dek­la­ra­vo iš vi­so tu­rin­ti tur­to už 139 358 Eur. J. Sta­še­vi­čiaus ir jo žmo­nos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė – 103 394 Eur, že­mės skly­pų – 19 724 Eur, ke­lių trans­por­to prie­mo­nių – 6 800 Eur, ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių – 1 240 Eur, pi­ni­gi­nės lė­šos – 8 200 Eur. Įmo­nės va­do­vo šei­ma per­nai dek­la­ra­vo pa­si­sko­li­nu­si ir ne­grą­ži­nu­si 20 999 Eur.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Vita parašė:

    Nu šakės, pasakykit, kaip reikia Gudauskams sukaupti tiek grynųjų?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt