Etikos komisija: R. Macas nepažeidė valstybės politikų elgesio principų

Parašė:  2020-06-05

Pirmadienį Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje svarstytas Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos Lendros Bukauskienės prašymas įvertinti Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Remigijaus Maco veiksmus. Skyriaus vedėja apkaltino politiką pažeidus LR valstybės politikų elgesio principus.
Po daugiau nei valandą trukusio svarstymo Etikos komisijos nariai bendru sutarimu konstatavo, jog R. Macas nepažeidė valstybės politikų elgesio principų.
Antanas NEKRAŠIUS
Parašė skundą
Skaitytojams priminsime, jog gegužės mėnesį Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja L. Bukauskienė kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės merą, Etikos komisiją ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Telšių rajono savivaldybės taryboje narius su prašymu įvertinti Telšių rajono savivaldybės tarybos nario R. Maco veiksmus. Skyriaus vedėja kaltino politiką savo veiksmais pažeidus Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įteisintą nekaltumo prezumpciją ir LR valstybės politikų elgesio principus.
Prašymą įvertinti R. Maco elgesį Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja L. Bukauskienė pirmiausia motyvavo „Telšių ŽINIOSE“ publikuotu Tarybos nario komentaru apie susidariusią teisinę situaciją dėl patalpų nuomos tarp Telšių rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Justlina“. Esą R. Macas laikraštyje savo, kaip teisininko ir Telšių rajono savivaldybės tarybos nario, poziciją formavo pagal vienoje publikacijoje išdėstytus faktus.
Kitas Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos skunde nurodytas R. Maco nusižengimas esą yra tas, kad jis ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narė Giedrė Nagienė parengė Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūloma atlikti Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje 2018–2019 m. ir 2020 m. pirmojo ketvirčio finansinį (teisėtumo) auditą.
Plačiau apie L. Bukauskienės skunde išdėstytas aplinkybes skaitykite 2020 m. gegužės 26 d. „Telšių ŽINIŲ“ laikraščio numeryje.
Aiškinosi, kam atstovauja L. Bukauskienė
Etikos komisijos posėdyje komisijos narys Tomas Lekavičius kreipėsi į L. Bukauskienę tikslindamas jos rašte nurodytą informaciją: „Laikraščio „Telšių ŽINIOS“ straipsnyje minima „Justlina“. Jūsų pavardė ten neminima. Pati sakėte, kad Jūsų ir „Justlinos“ santykiai nutrūko prieš penkerius metus. Tad kaip kilo šis ginčas tarp Jūsų ir R. Maco, jeigu politikas minėjo tik įmonę, kurios akcijas esate seniai pardavusi?“
L. Bukauskienė atsakė, jog straipsnyje minimas jos vyras. Taip pat esą visuomenei žinomas faktas, jog kai vyko visi šie procesai (pasirašyta patalpų nuomos sutartis), ji buvo „Justlinos“ steigėja. „Telšiai nėra didelis miestas, kuriame nebūtų žinoma, kaip tie procesai vyko, – teigė Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja. – Gyventojai komentaruose po straipsniu aiškiai įvardijo mano pavardę.“ L. Bukauskienė stebėjosi, iš kur pastaruoju metu toks didelis dėmesys skiriamas jai: „2015 m. Kontrolės ir audito tarnyba atliko nekilnojamojo turto nuomos ir panaudos patikrinimą. Buvo tikrinamas ir Žemaitės dramos teatras. Tąsyk jokių pažeidimų nenustatyta. O šiemet, baigiantis patalpų nuomos sutarčiai ir prasidėjus auditui Telšių socialinių paslaugų centre, kažkaip atsirado klausimas, ar uždaroji akcinė bendrovė galėjo išsinuomoti patalpas…“
Galvą purtė kitas Etikos komisijos narys – Algirdas Tarvainis: „Tamsta, ką šiandien atstovaujate – „Justliną“ ar L. Bukauskienę, skyriaus vedėją?“
„Lendrą Bukauskienę, skyriaus vedėją, kuri buvo „Justlinos“ steigėja“, – atsakė rašto autorė. – Taip pat noriu paminėti, kad, pasirodžius minėtai publikacijai, aš paskambinau R. Macui ir paklausiau jo, kodėl jis taip prieš mane nusistatęs. Pokalbis buvo trumpas: R. Macas padėkojo už skambutį ir kad kalbuosi su juo.“
Vienas iš kaltinimų grįstas gandais?
Etikos komisijos pirmininkė Janina Bucevičė paprašė Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pagrįsti rašte nurodytą teiginį, esą R. Macas, pradėjus vykdyti auditą Telšių socialinių paslaugų centre, pareikalavo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno atleisti ją iš einamų pareigų.
„Čia, salėje, esantys politikai žino, jog to tikrai buvo reikalaujama, – į komisijos pirmininkės klausimą atsakė L. Bukauskienė. – Reikalavimo, išdėstyto žodžiu, patvirtinti aš negaliu. Tačiau Savivaldybės administracijoje sklando kalbos, kad R. Macas, prasidėjus auditui Telšių socialinių paslaugų centre, labai apie jį teiravosi, jį siejo su manimi.“
Etikos komisija į posėdį išsikvietė patį Savivaldybės administracijos direktorių. Šis į klausimą, ar R. Macas reikalavo atleisti L. Bukauskienę iš pareigų, trumpai ir aiškiai atsakė: „Tokio prašymo ar reikalavimo iš Tarybos nario nesu gavęs.“
Tvirtino, jog komentare nebuvo nieko įžeidžiančio
Galiausiai žodis suteiktas po etikos sargų padidinamuoju stiklu atsidūrusiam R. Macui. Politikas mušėsi į krūtinę, esą jis niekur, jokiame leidinyje, ar viešai nėra komentavęs, išreiškęs kokios nors priešpriešos nei pačiai L. Bukauskienei, nei jos šeimos nariams.
„Pareiškėja (L. Bukauskienė, – red.) savo skunde nurodo, kad mano pozicija „Telšių ŽINIŲ“ publikacijoje paremta neva Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. rugsėjo mėnesį atliktu Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito aktu, – kalbėjo R. Macas. – Vartojamas žodis „neva“ gali kelti abejonių dėl mano pasisakymų teisėtumo, todėl noriu patikslinti pareiškėją ir informuoti Etikos komisiją, kad Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vykdydama 2019 m. veiklos planą, atlikdama Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą, nustatė ne vieną teisės akto pažeidimą „Justlinai“ nuomojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas. Šioms aplinkybėms ištirti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudarė darbo grupę, kuri 2020 m. gegužės 12 d. pateikė išvadą, siūlydama surinktą medžiagą perduoti Šiaulių apygardos prokuratūrai klausimo sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.“
Esą iš surinktų duomenų matyti, kad „Justlina“ yra skolinga 35 011 Eur už 10 metų naudojimąsi Savivaldybės patalpomis. „Laikraštyje „Telšių ŽINIOS“ išspausdintame komentare aš paraginau Savivaldybės vadovus greičiau baigti gilintis į detales, kurios šioje situacijoje neturės esminės reikšmės, ir kuo skubiau kreiptis į UAB „Justlina“ savininkus dėl nuomos mokesčio sumokėjimo. Nepavykus susitarti, kreiptis į teismą dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo civilinio proceso tvarka, – Etikos komisijos posėdyje dėstė R. Macas. – Kaip matyti iš surinktos medžiagos, darbo grupė, atlikusi išsamų tyrimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos, įžvelgė net baudžiamosios atsakomybės požymių buvusio Žemaitės dramos teatro direktoriaus veiksmuose. Tuo tarpu aš savo komentare paraginau skolos klausimą spręsti tarpusavio susitarimu.“
Kitas dalykas, anot Tarybos nario, – L. Bukauskienė savo skunde nurodo, kad jis tokiu pasisakymu viešojoje erdvėje pažeidė nekaltumo prezumpciją. „Nekaltumo prezumpcijos principas egzistuoja tik baudžiamajame procese, apie kurį išvis nekalbama straipsnyje, – tęsė R. Macas. – Savo pasisakymu aš raginau Savivaldybės vadovus civilinėje teisėje numatytais būdais ir priemonėmis spręsti kilusį ginčą tarp Telšių rajono savivaldybės įstaigos ir „Justlinos“. Tokie L. Bukauskienės samprotavimai ir teisės normų interpretacijos apie nekaltumo prezumpciją yra klaidinantys ir neatitinka tikrosios šio principo paskirties ir esmės. Be to, ir minėta darbo grupė nustatė, kad baudžiamoji atsakomybė galimai kyla ne „Justlinai“, o buvusiam Žemaitės dramos teatro direktoriui.“
R. Macas: „Nebuvo pavartotas nė vienas užgaulus, žeminantis ar menkinantis žodis“
L. Bukauskienės skunde buvo nurodytas teiginys, esą R. Macas, žinodamas, kad ji buvo „Justlinos“ steigėja, taip pat ir tai, kad šią įmonę pardavė prieš penkerius metus su ja susijusiems šeimos nariams, savo viešu pasisakymu paskatino visuomenę, Telšių rajono savivaldybės administraciją ir Telšių rajono savivaldybės narius manyti, jog „Justlina“ yra kalta vien dėl to, kad kreipėsi dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio, ir menkina jos, kaip valstybės tarnautojos, reputaciją bei garbę.
„Kad L. Bukauskienė yra „Justlinos“ steigėja, sužinojau 2017 m. išaiškėjus faktams, kad bendrovė yra įsiskolinusi per 10 000 Eur VšĮ Regioninei Telšių ligoninei už komunalinius patarnavimus, – aiškino R. Macas. – „Justlina“ vengė geranoriškai atsiskaityti, todėl minėta skola buvo išieškota teisme civiline tvarka. Kada ir kam L. Bukauskienė pardavė „Justlinos“ akcijas, niekada nesidomėjau, todėl pareiškėjos teiginys, jog aš žinojau, kad ji prieš penkerius metus „Justlinos“ akcijas pardavė savo šeimos nariams, yra melagingas ir neatitinkantis tikrovės. Tai, kad savo viešu pasisakymu paskatinau visus manyti, jog „Justlina“ yra kalta vien dėl to, kad ji kreipėsi dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio“, yra subjektyvi pareiškėjos nuomonė, išgalvota ir nepagrįsta. L. Bukauskienė savaip interpretuodama ir iškraipydama mano žodžius komentare „neturėjo ir neturi jokio teisinio pagrindo“ pati nusprendžia ir daro išvadą, kad „Justlina“ yra kalta. Mano nuomone, tai yra du skirtingas reikšmes turintys teiginiai, kurių negalima iškraipyti, padarant visiškai nesuvokiamą hibridą.“
Apie skunde mestus kaltinimus, esą R. Macas savo pasisakymais menkina L. Bukauskienės, kaip valstybės tarnautojos, reputaciją ir garbę, politikas sakė: „Garbė ir orumas pažeidžiami apie asmenį paskleidus tikrovės neatitinkančius jo garbę ir orumą žeminančius duomenis. Mano pateiktame komentare L. Bukauskienė nėra minima, nebuvo pavartotas nė vienas užgaulus, žeminantis ar menkinantis žodis. Tokiu būdu visiškai nesuprantama, kaip mano išsakyta nuomonė laikraštyje, Telšių rajono savivaldybės tarybos nario siekis ir pastangos į Savivaldybės biudžetą išieškoti teisėtai Savivaldybei priklausančią skolą, kuri darbo grupės vertinimu yra 35 011 Eur, menkina L. Bukauskienės, kaip valstybės tarnautojos, reputaciją bei garbę.“
Taip pat R. Macas pabrėžė, jog nei minimoje „Telšių ŽINIŲ“ publikacijoje, nei kitur viešojoje erdvėje išvis nebuvo keltas „Justlinos“ kaltės klausimas dėl kreipimosi atleisti ją nuo nuomos mokesčio.
R. Macas: „Skundas yra neobjektyvus ir neatitinkantis tikrovės“
„Kadangi visi girdėjome Savivaldybės administracijos direktoriaus atsakymą dėl skunde nurodyto teiginio, esą aš reikalavau atleisti L. Bukauskienę iš einamų pareigų – jo daugiau nebekomentuosiu“, – sakė R. Macas.
Taip pat Tarybos narys pareiškė daug nekalbėsiąs ir apie jo bei kolegės, Kontrolės komiteto pirmininkės G. Nagienės parengtą sprendimo projektą, kuriuo Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje patikrinimą. „Tą sprendimą, gerbiami kolegos, visi matėte, su juo susipažinote. Jis buvo svarstomas komitetuose, galiausiai patvirtintas gegužės mėnesį vykusiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje“, – aiškino R. Macas.
Esą būtinybė atlikti patikrinimą skyriuje kilo po to, kai Kontrolės ir audito tarnyba, šių metų kovo 10 dieną atlikusi veiklos auditą Telšių socialinių paslaugų centre, nustatė, kad Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vykdoma socialinių paslaugų kokybės kontrolė yra nepakankama, sukurta vidaus kontrolės sistema neužtikrina teikiamų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės.
„Nė vienas pareiškėjos skunde nurodytas argumentas neatitinka faktinių aplinkybių, skundas yra neobjektyvus ir neatitinkantis tikrovės, – reziumavo savo pasisakymą Tarybos narys R. Macas. – Tarp mano komentaro straipsnyje, Telšių rajono savivaldybės tarybos nario veiklos, rengiant Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, ir L. Bukauskienės pateiktų argumentų nėra nei teisinio, nei faktinio, nei loginio šių elementų ryšio. Dėstomos faktinės aplinkybės paremtos pareiškėjos samprotavimais, gandais ir neteisingu teisės normų aiškinimu. O L. Bukauskienės teiginiai apie cinišką ir įžūlų mano veikimą prieš jos asmenį, jos šeimos narius ir jų verslą akivaizdžiai prieštarauja įprastoms elgesio taisyklėms, žmogiškiesiems moralės reikalavimams.“
Nepažeidė
Vertindami R. Maco veiksmus nė vienas Etikos komisijos narys neįžvelgė pažeidimų. Anot vieno iš komisijos narių – Kazio Lečkausko, uždaroji akcinė bendrovė „Justlina“ – tai ne L. Bukauskienė, o pavedimas atlikti auditą arba patikrinimą nėra įžeidimas.
T. Lekavičius ragino mažiau klausytis, ką skelbia gandai.
„Tarybos narys gali vienu ar kitu klausimu pasisakyti spaudoje, – pabrėžė Etikos komisijos pirmininkė J. Bucevičė. – Jokių R. Maco įžeidžiančių komentarų L. Bukauskienės atžvilgiu neįžvelgėme. Nematau ir sąsajos tarp „Justlinos“ ir Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus. Manau, tai yra du skirtingi klausimai. Savivaldybės administracija ir Taryba privalo vykdyti kontrolę. Pavedimas atlikti auditą ar patikrinimą dar nereiškia, jog bus kažkas negero rasta. Etikos komisija konstatuoja, kad R. Macas, kaip valstybės politikas, nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų.“
Tyrimo nepradėjo
L. Bukauskienė savo skunde taip pat nurodė, jog dėl R. Maco, kaip valstybės tarnautojo, elgesio įvertinimo kreipėsi į LR Vyriausybės atstovų įstaigos vadovą.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, laikinai Vyriausybės atstovo pareigas Šiaulių ir Telšių apskrityse einanti Daiva Kerekeš „Telšių ŽINIOMS“ teigė, jog tyrimo dėl R. Maco veiksmų tarnyba nepradėjo. Anot jos, atsižvelgiant į skunde nurodytas aplinkybes, R. Macas veikė kaip Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, o ne kaip Vyriausybės atstovų įstaigos darbuotojas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Anonimas parašė:

  Tikriausiai visi suvokiame, kad jei tai būtų koks nors pilietis N tai jam nuoma nebūtų sumažinta. Čia galima postringauti iki pamėlynavimo, kad nuoma sumažinta teisėtai, bet teisėtai nebūtinai teisingai ir naudingai mūsų miestui.

 2. Gerbėjas parašė:

  Man atrodo, paprasčiausiai R. Macas per daug kalbėjo ir ieškojo tiesos, tad valdžia tiesiog nori nusodinti, kaip tai mėgina padaryti su visais kurie bando ieškoti tiesos

 3. Dede parašė:

  Iš didelio dėmesio mažas lietus. Partiniai jau susitarė.

 4. Rinkėjas parašė:

  Akivaizdu, kad Bukauskienė yra neteisi, o Macas yra teisininkas, žinantis įstatymus ir pagirtina, kad siekia į Savivaldybes biudžetą ieškoti teisėtai Savivaldybei priklausančia skolą. Manau, kad merui šitokia skola turėtų rūpėti daugiausiai, tačiau…. Tarp kitko už tokią pinigų sumą galima būtų įsigyti gerą socialinį bustą.

 5. Wau parašė:

  vemti norisi nuo visko

 6. CHA parašė:

  aš manau,kad turi keisti skyrių vadovus,o taip jie įsikaraliauja ir atrodo,kad viskas galima

 7. Rusai sako parašė:

  Žadkost gubit

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt