Pirmas puslapis

Parašė:

 2020-03-20

Praėjusiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė projekto „Telšių miesto centrinio stadiono futbolo aikštės apšvietimo įrengimas“ įgyvendinimui. Projekto vertė – bemaž 0,5 mln. Eur. Tačiau dalis Tarybos narių suabejojo, ar stadiono apšvietimui įrengti skiriama suma nėra per didelė. Prisiminę […]

Parašė:

 2020-03-20

Kylant koronaviruso grėsmėms ir šalyje paskelbus karantiną, daugelis žmonių lieka namuose. Tai labai svarbu siekiant apsaugoti savo, artimųjų ir visuomenės sveikatą. Tačiau šiuo laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė būsena, nusiteikimas, emocinis stabilumas. Telšiškiai, savo sričių specialistai, „Telšių ŽINIŲ“ skaitytojams […]

Parašė:

 2020-03-19

Šalyje vis daugėja gyventojų, užsikrėtusių koronaviruso (COVID-19) infekcija. Pirmadienį ši liga nustatyta pirmajam Telšių rajono savivaldybės gyventojui. Deja, pagalba ligoniui nebuvo suteikta taip sklandžiai, kaip tai turėtų būti daroma. Šiuo metu telšiškis gydomas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. „Telšių ŽINIOMS“ pavyko su […]

Parašė:

 2020-03-19

Dėl be­si­kei­čian­čios epi­de­mio­lo­gi­nės si­tua­ci­jos, ku­rią ke­lia ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo grės­mė, dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai ir pa­tys gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi de­zin­fe­kuo­ti dau­gia­bu­čių laip­ti­nes. Tel­šių ra­jo­ne dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­nist­ruo­ja sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Tel­šių bu­tų ūkis ir UAB „Tel­šių bu­tų ūkio val­dos“. Da­ly­je na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mu už­sii­ma pa­tys […]

Parašė:

 2020-03-19

Visas sąrašas priimtų sprendimų: 1. PARAMA DARBO VIETŲ IŠSAUGOJIMUI. Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams. […]

Parašė:

 2020-03-18

Gyvenimas tęsiasi, todėl redakcija siūlome nuotolinį bendravimo būdą: asmeninius skelbimus perduokite telefonu – padiktuokite į redakcijos autoatsakiklį: 8 900 75002 iš TELIA tinklo, „Ežys“, „Labas“ kortelių. Įsijungus atsakikliui, sakykite skelbimo tekstą ir nurodykite, iš kurio rajono skambinkite. Skambučio kaina – […]

Parašė:

 2020-03-17

Pa­sau­lį ir to­liau kaus­to ko­ro­na­vi­ru­so bai­mė. Lie­tu­vo­je, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ko­vo 16 die­ną jau pa­tvir­tin­ta 14 in­fek­ci­jos at­ve­jų. Vi­si jie – įvež­ti­niai. Pir­mo­ji pa­cien­tė yra pa­svei­ku­si ir iš­leis­ta na­mo. „Tel­šių ŽI­NIOS“ kal­bi­na tel­šiš­kius, įvy­kių liu­di­nin­kus, ku­rie šiuo me­tu gy­ve­na […]

Parašė:

 2020-03-17

AB Lietuvos paštas, kaip ir kitos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu dirbančios strategiškai svarbios institucijos ir įmonės, tęsia savo veiklą. Bendrovė, be įstatymu numatytos teikti universaliosios pašto paslaugos, gyventojams toliau teiks tokias kritiškai svarbias paslaugas, kaip pensijų, išmokų, spaudos pristatymas, tęs […]

Parašė:

 2020-03-16

Sekmadienį į Regioninę Telšių ligoninę kreipėsi pirmasis asmuo, norintis išsitirti, ar nėra užsikrėtęs koronavirusu (COVID-19). Ištyrus mėginius nustatyta, kad vyras serga. Regioninės Telšių ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė informavo, kad telšiškis į Klaipėdos infekcinę ligoninę buvo išvežtas kovo 15-ąją, po pietų. […]

Parašė:

 2020-03-16

Penktadienį Telšių rajono savivaldybėje vyko Ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Priimtos priemonės, kurių Savivaldybė turi imtis siekdama užkirsti kelią naujojo koronaviruso – COVID-19 – keliamai grėsmei. Dar vienas komisijos posėdis surengtas kovo 16 d., Vyriausybei paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Telšiuose užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis. Ar turite pakankamai žinių kaip to išvengti?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt