Teminiai puslapiai

Parašė:

 2018-07-27

Liepos 20–21 d. Anykščiuose šurmuliavo miesto šventė „Anykščių glėbyje“, kurioje Telšių rajono Mitkaičių kaimo bendruomenės sukurtas floristinis kilimas nuskynė laurus. 12-ajame tarptautiniame floristinių kilimų konkurse pirmąją vietą užėmusi Mitkaičių bendruomenė gavo diplomą už originaliausią kilimą. Giedra AKAVICKIENĖ „Asta Rimkienė sukurtą […]

Parašė:

 2018-07-24

Praė­ju­sį ant­ra­die­nį Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ sa­lė­je įvy­ko ofi­cia­lus XXXIV Tarp­tau­ti­nės me­da­lio ir ma­žo­sios skulp­tū­ros kū­rė­jų sto­vyk­los Tel­šiuo­se ati­da­ry­mas. „Sto­vyk­la skir­ta Lie­tu­vos 100-me­čiui pa­mi­nė­ti, – ren­gi­nio me­tu kal­bė­jo Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja mu­zie­ji­nei veik­lai Ing­ri­da Vai­tie­kie­nė. – Džiu­gu, kad šie­met […]

Parašė:

 2018-07-24

Dar ko­vo pra­džio­je bu­vo­me pa­skel­bę kū­ry­bos kon­kur­są „Vy­dū­no fi­lo­so­fi­ja: są­ži­nė, iš­min­tis, tei­sin­gu­mas, sa­vęs ži­no­ji­mas“. Kū­ri­nių lau­kė­me iki lie­pos 1 d. Įdo­miau­sius spaus­di­no­me „Tel­šių ŽI­NIO­SE“, o jų au­to­rius ža­dė­jo­me ap­do­va­no­ti. Pa­ža­dą te­si­me. Vy­dū­nas – fi­lo­so­fas, di­dy­sis lie­tu­vių hu­ma­nis­tas, ra­šy­to­jas, žy­mus kul­tū­ros […]

Parašė:

 2018-07-20

Praėjusį mėnesį pradėtas remontuoti Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2-asis miesto filialas (Masčio g. 32, Telšiai). Aurelija SERVIENĖ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Telšių miesto Nr. 2 filialas į šias patalpas Masčio g. įsikėlė 1984 m. […]

Parašė:

 2018-07-20

Liepos 13-osios vakare vyko Durbės mūšio minėjimas. Telšiuose Žemaičių vienybės diena buvo švenčiama Durbės skvere. Šventiškai nusiteikusių žmonių būryje gausiai plevėsavo Žemaitijos vėliavos. Šventėje buvo skatinama atrasti, prisiminti ir didžiuotis savo tautos istorija. Filosofas, rašytojas, publicistas, sportininkas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio […]

Parašė:

 2018-07-13

Liepos 5 dieną prie Germanto ežero atidengtas paminklas, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti. Paminklas atsirado miškininkų iniciatyva. Idėjos autorius – Telšių miesto garbės pilietis, ilgametis Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislavas Banys. Skulptūros autorius – Osvaldas Neniškis. Akmeniniam paminklui sukurti buvo […]

Parašė:

 2018-07-13

Liepos 6-ąją – Lietuvos valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – Kaunatavos amatų kiemelyje būriavosi vietiniai gyventojai ir miestelio svečiai. Aurelija SERVIENĖ Visi susirinko ne tik drauge su viso pasaulio lietuviais giedoti „Tautiškos giesmės“, bet ir dalyvauti svarbaus, Lietuvos atkūrimo […]

Parašė:

 2018-07-10

Aktyvioji Degaičių bendruomenės pirmininkė Vita Kazlauskienė, o kartu ir Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja ūkio klausimais jau ne vienerius metus kuria eilėraščius. Nors save moteris labiau priskiria techninio mąstymo tipui, bet, matyt, kaip ji pati sako, „dūšioje tūno kažkoks kipšiukas, […]

Parašė:

 2018-07-10

Birželio 27 d. Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje, paminėtos kunigo kankinio Pauliaus Racevičiaus, gimusio Laukuvos parapijoje, 110-osios gimimo ir 77-osios žūties metinės. Renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas […]

Parašė:

 2018-07-05

Praėjusią savaitę Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas kartu su Administracijos direktoriumi Sauliumi Urbonu susitiko su Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriumi Audriumi Klimu, studijų prorektore prof. Egle Ganda Bogdaniene, Telšių fakulteto dekanu doc. Ramūnu Baniu. Susitikimo metu aptartos Lietuvos aukštojo […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt