Mais­ti­nės me­džia­gos puo­se­lė­ja Jū­sų gro­žį iš vi­daus

Parašė:  2018-11-06

Žur­na­le „Žmo­nės“ gy­dy­to­ja Rū­ta Mer­ky­tė-Elek­šie­nė tvir­ti­na, kad bū­ti­nie­ji mi­ne­ra­lai, pa­vyz­džiui, se­le­nas ir cin­kas, itin svar­būs Jū­sų odos, plau­kų ir na­gų svei­ka­tai. Skai­ty­da­mi to­liau su­ži­no­si­te, ko­dėl to­kie mais­to pa­pil­dai kaip „Bio-Se­le­nium + Zinc“ ga­li Jums pa­dė­ti kur kas la­biau nei Jū­sų per­ka­mos kos­me­ti­kos prie­mo­nės

 

Se­nas po­sa­kis „gro­žis sly­pi vi­du­je“ nė­ra tik tuš­ti žo­džiai. Mais­ti­nių me­džia­gų ir jų po­vei­kio gro­žiui spe­cia­lis­tė gyd. R. Mer­ky­tė-Elek­šie­nė tei­gia, kad tam tik­ri mik­roe­le­men­tai, pa­vyz­džiui, se­le­nas ir cin­kas, gy­vy­biš­kai svar­būs odos, plau­kų ir na­gų svei­ka­tai iš­sau­go­ti.
Sus­ki­li­nė­ję plau­kų ga­liu­kai
Tai svar­bu ži­no­ti, jei jau pa­var­go­te nuo ski­li­nė­jan­čių plau­kų ga­liu­kų, lū­ži­nė­jan­čių na­gų ir su­dir­gu­sios odos. Kad ir kiek pi­ni­gų iš­lei­džia­te vi­so­kiems kre­mams, los­jo­nams, plau­kų prie­žiū­ros prie­mo­nėms ir ki­to­kiems kos­me­ti­kos pro­duk­tams, Jū­sų gro­žio pro­ble­mų paaiš­ki­ni­mas ga­li bū­ti pa­pras­tas – Jū­sų or­ga­niz­mas ne­gau­na pa­kan­ka­mai se­le­no ir cin­ko su mais­tu.
Se­le­no trūks­ta dau­ge­liui eu­ro­pie­čių
Ži­no­ma, ge­riau­sias bū­das gau­ti or­ga­niz­mui pa­kan­ka­mą rei­ka­lin­gų mik­roe­le­men­tų kie­kį yra svei­ka ir su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba. Kal­bant apie se­le­ną, tai pa­da­ry­ti ga­li bū­ti itin su­dė­tin­ga. Se­le­no kie­kis dau­ge­lio eu­ro­pie­čių mais­te nė­ra la­bai di­de­lis, ka­dan­gi Eu­ro­pos že­mės ūkio pa­skir­ties dir­vo­že­miuo­se šio mik­roe­le­men­to yra ma­žiau ne­gu ki­to­se pa­sau­lio da­ly­se. Ty­ri­mais at­skleis­ta, kad vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis su mais­tu gau­na ma­žiau ne­gu pu­sę op­ti­ma­laus svei­kam or­ga­niz­mui rei­ka­lin­go se­le­no kie­kio.
Or­ga­niz­mui ir ląs­te­lėms
Se­le­nas bū­ti­nas kai ku­rių svar­bių or­ga­niz­mo fer­men­tų, va­di­na­mų se­le­no bal­ty­mais ir pa­de­dan­čių iš­sau­go­ti ge­rą plau­kų ir na­gų būk­lę, veik­lai. Se­le­no bal­ty­mai taip pat at­lie­ka ki­tas bio­lo­gi­nes funk­ci­jas, pa­vyz­džiui, pa­lai­ko ge­rą imu­ni­nės sis­te­mos veik­lą ir pa­de­da ląs­te­lėms (odos ląs­te­lėms taip pat) ap­si­sau­go­ti nuo išo­rės veiks­nių.
Mais­to pa­pil­dai ga­li pa­dė­ti
Se­le­no ir cin­ko or­ga­niz­mas ga­li gau­ti var­to­jant mais­to pa­pil­dą „Bio-Se­le­nium + Zinc“, ku­rio su­dė­ty­je yra se­le­no, cin­ko ir vi­ta­mi­nų A, B6, C ir E. Šis pre­pa­ra­tas ypa­tin­gas dėl uni­ka­lių pa­ten­tuo­tų se­le­no mie­lių („Se­le­no Pre­ci­se“), ku­rias itin ge­rai įsi­sa­vi­na or­ga­niz­mo virš­ki­ni­mo sis­te­ma. Ty­ri­mais pa­tvir­tin­ta, kad iš šių na­tū­ra­lių se­le­no mie­lių or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na net 88,7 pro­c. se­le­no.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Gintvilė parašė:

    Mano nagai visą gyvenimą silpni ir besisluoksniuojantys. Nepadėjo nei geriami preparatai nei jokie tepalai. Vienintelis būdas ilgiau išlaikyti gražų nagą – ilgalaikis lakavimas ir tik kokybiškomis priemonėmis https://www.manikiuras.eu/99-geliniai-lakai kitos nesilaiko net savaitės. Išsityriau ir kraują, jokių medžiagų, išskyrus D vitaminą, netrūksta. Tad manau genetika lemia nemažai

  2. Paula parašė:

    Bio selenium esu isbandziusi kai pradejo sluoksniuotis nagai, pavartojus rezultatas tikrai buvo , nagai po menesio atsigavo, dabar vartoju pastoviai

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt