„Turgus 2018“: seniūnijos nebenori daryti miestui šventės

Parašė:  2018-10-16

Spa­lio 6 d. Tel­šių Tur­gaus aikš­tė­je vy­ko tra­di­ci­nė ru­dens gė­ry­bių ir links­my­bių šven­tė „Tur­gus 2018“.
Ren­gi­ny­je gy­ven­to­jai pa­si­ge­do iš­kil­min­gos se­niū­ni­jų ei­se­nos mies­to gat­vė­mis ir gė­ry­bė­mis nu­krau­tų bend­ruo­me­nių kie­me­lių. Žmo­nės klau­sė­si ra­jo­no me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­to, žval­gė­si po pre­ky­bi­nin­kų pa­la­pi­nes, lai­mę ban­dė lo­te­ri­jo­se.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Į šven­tę mo­to­cik­lu at­rie­dė­jo ren­gi­nio ve­dė­jos – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rės Ali­na Gin­ta­lie­nė ir Ag­nė Ja­ka­vi­čiu­tė.
Svei­ki­ni­mo žo­dį su­si­rin­ku­sie­siems ta­rė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas ir Tel­šių mies­to se­niū­nas Ka­zys Leč­kaus­kas.
Me­ro pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­ti ke­tu­ri ra­jo­no ūki­nin­kai: Arū­nas Sker­so­nas (Ryš­kė­nų sen. Jud­rė­nų k.), Ade­lė Se­ra­pi­nie­nė (De­gai­čių sen. Juod­so­dės k.), Vio­le­ta Var­ne­lie­nė (Ryš­kė­nų sen. Ber­ki­nė­nų k.), Jus­ti­nas Ast­raus­kas (Ža­rė­nų sen. Sau­ši­lio k.).
Čia pat vy­ko ir įspū­din­giau­sių ru­dens gė­ry­bių rin­ki­mai. Pa­teik­tos aš­tuo­nios dar­žo­vės bei ru­dens kom­po­zi­ci­jos. Net pen­kias kom­po­zi­ci­jas su­kū­rė Ne­rim­dai­čių bend­ruo­me­nė, ru­dens gė­ry­bių – dar­žo­vių, vai­sių – at­ne­šė se­niū­nas Ka­zys Leč­kaus­kas, Eg­mon­tas Ser­va ir Vi­lius Dar­dans­kis. Bend­ru ko­mi­si­jos spren­di­mu ap­do­va­no­ti vi­si.
Links­mai nu­si­tei­kę tel­šiš­kiai bū­ria­vo­si prie „Lai­mės vied­ra­le“, ku­ria­me bu­vo net 249 lai­min­gi bi­lie­tai. Už 2 eu­rus įsi­gi­ję lo­te­ri­jos bi­lie­tą, tel­šiš­kiai lai­mė­jo ko­pūs­to gal­vą, rū­ky­tą ša­mą, ko­ji­nes, bi­lie­tą į ki­no fil­mą ar spek­tak­lį, bul­vių mai­šą, gro­žio prie­mo­nių, kvie­ti­mą į spor­to klu­bą, va­ka­rie­nę ir kt. Pri­zus „Lai­mės vied­ra­liui“ įstei­gė net 32 Tel­šiuo­se vei­kian­čios įmo­nės, įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos.
„Tur­gaus 2018“ da­ly­vius links­mi­no pul­kas ra­jo­no me­no ko­lek­ty­vų.
Tel­šių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Li­no Ulkš­ti­no tei­gi­mu, ka­dan­gi šiais me­tais prie ru­dens gė­ry­bių šven­tės ne­pa­no­ro pri­si­jung­ti ra­jo­no se­niū­ni­jos, ren­gi­ny­je ne­be­li­ko iš­kil­min­gos da­ly­vių ei­se­nos ir bend­ruo­me­nių pa­la­pi­nių.
„Jau po­rą me­tų po tru­pu­tė­lį ir vis gar­siau mes gir­di­me se­niū­ni­jų se­niū­nų, nes jie at­sto­vau­ja se­niū­ni­jai, ne­no­rą pri­si­jung­ti prie šios šven­tės. Mat mo­ty­vuo­ja, kad jie tu­ri iš­lai­dų, o konk­re­čios grą­žos ne­tu­ri. O mes gal­vo­ja­me, kad tur­gu­je jie ga­li rek­la­muo­ti sa­vo se­niū­ni­ją, tu­riz­mą, sa­vo smul­kų­jį vers­lą. To­dėl sa­kė­me, kad jei kar­tais no­rė­tu­mė­te da­ly­vau­ti, mes mie­lai ra­si­me vie­tos, ir net bu­vo­me nu­ma­tę, kur ga­lė­tų sto­vė­ti jų pa­la­pi­nės. Ne­li­ko šie­met ir da­ly­vių ei­se­nos – vis­kam rei­kė­jo įdir­bio se­niū­ni­jų, se­niū­nų ir bend­ruo­me­nių, ir mus pa­sie­kė ži­nia, kad nie­kas ne­no­ri ei­ti de­monst­ruo­tis ir da­ry­ti mies­tui šven­tės“, – kal­bė­jo L. Ulkš­ti­nas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Jadze parašė:

    Reklamuoti seniuniju versla.Tai kad tose seniunijose tik keletas kapiniu duobkasiu,seniuniju darbuotojai mokykleles,kita viskas pragerta ir parduota.Ka ten reklamuoti.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt