Tegyvuoja šiuolaikinis šokis, arba Paskirstytos neformaliojo vaikų švietimo lėšos

Parašė:  2018-02-27

Sausio 19 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas pasirašė įsakymą, kuriuo paskirstytos neformaliojo vaikų švietimo lėšos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams. Iš viso 34 neformaliojo vaikų švietimo teikėjams išdalinta 86 600 Eur. Iki metų pabaigos ketinama paskirstyti dar 70 031 Eur.
Antanas NEKRAŠIUS
Iš viso šiemet neformaliajam vaikų švietimui planuojama skirti 156 tūkst. Eur
2016 m. balandžio 27 d. Telšių rajono savivaldybė pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimo. Šiemet pasirašytas papildomas susitarimas, pagal kurį 2018 m. neformaliajam vaikų švietimui iš Europos socialinio fondo agentūros iš viso numatoma skirti 156 631 Eur.
Kaip jau minėta, sausio 19 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 34 neformaliojo vaikų švietimo teikėjams išdalinta 86 600 Eur. Likusi pinigų suma – 70 031 Eur – bus paskirstyta iki metų pabaigos.
Pernai neformaliojo vaikų švietimo lėšos buvo skirstomos dviem etapais (iš viso išdalinta 107 100 Eur). Pirmajame etape lėšos paskirstytos 44 teikėjams (50 programų, 1 867 mokiniai), antrajame veiklų etape – 34 teikėjams (42 programos). Taip pat antrajame etape iš valstybės biudžeto buvo gautos papildomos lėšos neformaliajam vaikų švietimui – 16 600 Eur.
Pasak Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistės Indros Mileškienės, lėšų panaudojimo kontrolę nuolat vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. Jam visi teikėjai ir atsiskaito. Pažeidimų pernai nebuvo užfiksuota.
I. Mileškienės teigimu, šių metų pradžioje programų vertinimo komisija teigiamai įvertino dar kelias programas, buvo akredituotos dar 3 programos, iš jų dvi gavo finansavimą: „Šiuolaikinių technologijų taikymas sporte (futbole). Praktika ir teorija“, teikėjas – VšĮ „Telšių futbolo ateitis“, bei „Aprangos dizaino studija“, teikėjas – laisvoji mokytoja Jadvyga Martinkienė.
„Akivaizdu, kad daugiausia turime sporto ir šokių programų, – „Telšių ŽINIOMS“ sakė Švietimo ir sporto skyriaus specialistė. – Didžioji dalis lėšų tenka būtent joms. Neformaliojo švietimo poreikio analizę atlieka Švietimo ir sporto skyrius. Poreikiai ir konkretūs vaikų pasirinkimai šiek tiek kinta. Didele dalimi jie priklauso nuo to, kas ir kaip tą programą įgyvendina. Mokytojo asmenybė, mokėjimas uždegti mokinį savo idėja yra labiausiai mokinių tolesnį dalyvavimą programoje lemiantis veiksnys. Kaip ir praeitais metais, norėtųsi, kad būtų daugiau gamtamokslinės pakraipos programų, daugiau informacinių technologijų užsiėmimų.“
Anot I. Mileškienės, neformalusis vaikų švietimas – tai pakankamai nauja sritis. Todėl esti tobulintinų dalykų. Tačiau viena aišku – vaikams randasi vis daugiau galimybių ne tik užsiimti tinkama sau veikla, bet ir įgyti bendrųjų kompetencijų.
„Džiaugiamės, kad palaipsniui veiklos įvairėja, programų teikėjai dirba negailėdami savo laiko ir jėgų, nesvarstydami, bus ar ne finansavimas nuo sausio 1 d., jie visada galvoja apie vaiko gerovę. Paskui pildo krūvas dokumentų, registrų, suvestinių ir veiklos įvykdymo ataskaitų“, – teigė Švietimo ir sporto skyriaus specialistė.
Į „Telšių ŽINIŲ“ klausimą, ar šiemet nėra teikėjų, kurių tiesioginis darbas dubliuojasi su teikiama neformaliojo švietimo paslauga bei ar už tą patį vaiką Savivaldybė nesumoka kelis kartus (pvz.: atlyginimas kaip etatinio darbuotojo ir atlygis už neformalųjį švietimą), I. Mileškienė atsakė, jog teikėjų tiesioginis darbas nesidubliuoja su teikiama paslauga.
Esą neformaliojo švietimo darbo grafikuose nurodytos darbo valandos, kada etatinių darbuotojų veikla jau yra pasibaigusi.
Sporto programoms – 35 800 Eur
Iš šiemet Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytų 86 600 Eur neformaliajam vaikų švietimui – sportui – kliuvo liūto dalis – 35 800 Eur. Iš viso lėšas gavo 12-ka teikėjų (16 programų).
VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ iš viso skirta 7 450 Eur. Iš jų: 1 150 Eur programai „Pažink futbolo profesiją iš arti“ (teoriniai ir praktiniai užsiėmimai), 2 700 Eur programai „Futbolo veiklos integravimas Telšių rajono kaimų bendruomenėse“, 1 150 Eur programai „Sporto renginių organizavimo ypatumai: vadybos kurso pradžiamokslis“ įgyvendinti ir 2 450 Eur programai „Šiuolaikinių technologijų taikymas sporte (futbole). Praktika ir teorija“ įgyvendinti.
VšĮ „Žemaitijos krepšinis“ šiemet gavo 7 250 Eur programai „Pažink ir žaisk krepšinį“ įgyvendinti, VšĮ Telšių bokso mokykla – 4 550 Eur programai „Boksas ir fitnesas“, Telšių karatė kiokušin klubas „Shodan“ – 3 200 Eur programai „Karatė kiokušin – fizinio pajėgumo komponentų bei žmogiškųjų vertybių ir savybių ugdymas Telšiuose“, laisvasis mokytojas Stanislovas Mušauskas – 3 200 Eur programai „Savigyna – saugaus ir harmoningo moksleivio garantas“, Telšių sportinių šokių klubas „Vėlunga“ – 2 450 Eur programai „Aktyviai ir kūrybingai veikti per pramoginių-sportinių šokių saviraišką“, asociacija „Džiugietis“ – 2 250 Eur (1 300 Eur – programai „Mėgėjiškas futbolas“ ir 950 Eur – programai „Tinklinį gali žaisti visi“), Degaičių sporto klubas – 1 500 Eur programai „Sunkiosios atletikos užsiėmimų plėtra Telšių rajone“, Telšių karatė klubas „Viesulas“ – 1 300 Eur programai „Karatė – garbingo ir stipraus žmogaus kelias“, VšĮ „KOKAROLA“ – 1 100 Eur programai „Sportinių šokių ritmu“, Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“ – 800 Eur programai „AŠ ir TU – kartu MES galime viską“, laisvasis mokytojas Gitanas Budginas – 750 Eur programai „Geriau pažink save žaisdamas judriuosius žaidimus ir stalo tenisą“.
Meninės raiškos programoms – 29 350 Eur
13 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, kurių programos orientuotos į kultūrinę sritį, gavo 29 350 Eur. Iš viso bus įgyvendinta 16 tokių programų.
Šokių studijai „Divain“ šiemet skirta 8 500 Eur programai „Šiuolaikinis šokis. Gatvės šokis“ įgyvendinti, Telšių jaunimo etnoklubui „Čiučiuruks“ – 3 500 Eur programai „Etnokultūrinis ugdymas – vaikų ir jaunimo etnokultūrinis tapatumas“, laisvajai mokytojai Rimantei Laurinavičienei – 2 500 Eur programai „Tautinis šokis“, visuomeninei organizacijai „Mūza“ – 2 500 Eur (iš jų – 1 150 Eur YAMAHA muzikos mokyklos „Linksmieji klavišai“ programai, 1 000 Eur programai „YAMAHA muzikos mokyklos gitaros programa“, 350 Eur YAMAHA muzikos mokyklos programai „Fleitų garsai“), laisvajai mokytojai Laimai Petrulaitienei – 2 400 Eur programai „Berniukų choras „Lietuvaičiai“, laisvajai mokytojai Nijolei Činskienei – 1 500 Eur programai „Folkloro studija“, laisvajai mokytojai Telšių jaunimo klubui „Laisvas stilius“ – 1 450 Eur programai „Modernaus baleto studija „PIRUETAS“, laisvajai mokytojai Ingai Budginienei – 1 450 Eur programai „Kūrybinės dirbtuvės per šokio raišką“, Vaikų ir jaunimo ugdymo edukaciniam informacijos centrui – 1 400 Eur programai „Tautinių šokių studija“, Telšių vaikų ir jaunimo teatriniam klubui „Savi“ – 1 350 Eur programai „Teatrinės raiškos užsiėmimai. Vaidinimo džiaugsmas“, laisvajai mokytojai Dainai Tamulionienei – 1 300 Eur (iš jų – 600 Eur programai „Mados ir grožio studija“ ir 700 Eur programai „Kantri ir linijiniai šokiai“), Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centrui – 800 Eur programai „Populiarinkime įvairių stilių šokių žanrą“, laisvajai mokytojai Monikai Rupeikaitei – 700 Eur programai „Lietuvių liaudies sceninio šokio puoselėjimas“.
Edukacinėms programoms – 21 450 Eur
Kiti devyni neformaliojo vaikų švietimo teikėjai pasidalijo 21 450 Eur. Iš viso bus įgyvendinta 11 edukacinių programų.
Varnių regioninio parko direkcija šiemet gavo 6 300 Eur (iš jų – 3 200 Eur programai „Jaunasis reindžeris“ ir 3 100 Eur programai „Gamtos tyrėjas“ įgyvendinti), Lietuvos šaulių sąjunga – 4 100 Eur programai „Telšių jaunųjų šaulių ugdymo programa“, Lietuvos skautija – 2 700 Eur programai „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Telšių r. sav.)“, Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ – 1 850 Eur programai „IT projektų vadyba ir komandinis darbas Telšių r.“, VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ – 1 650 Eur programai „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Telšiai)“, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – 1 300 Eur programai „Baisē mondri mažilelē“, laisvoji mokytoja Jadvyga Martinkienė – 1 250 Eur programai „Aprangos dizaino studija“, laisvoji mokytoja Laimutė Andrijauskienė – 1 100 Eur programai „Modernus požiūris į drobinį audimą“, Robotikos akademija – 1 200 Eur (iš jų: 600 Eur programai „Ankstyvoji robotika – Telšiai“ ir 600 Eur programai „Smagioji robotika – Telšiai“).

Komentuoti: Analizė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Cha cha parašė:

    Kur jau kai kurių teikėjų tiesioginis darbas nesidubliuoja…..

  2. draugas parašė:

    Geriausias Sauliaus draugas daugiausiai gavo…

  3. Analizė parašė:

    Ne pagal vaikų poreikį, o pagal partinukų norą.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt