Situacija rajone: koalicijos sutartis pasirašyta, postai pasidalyti

Parašė:  2018-10-09

Penk­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai bei frak­ci­joms ir po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­prik­lau­san­tis Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Ba­ce­vi­čius įtei­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Pet­rui Kui­zi­nui pa­si­ra­šy­tą koa­li­ci­nę su­tar­tį, pa­gal ku­rią for­muo­ja­ma nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.
Koa­li­ci­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta, jog ją pa­si­ra­šiu­sių par­ti­jų at­sto­vai bei Ta­ry­bos na­riai į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas siū­lys Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vą. „Tel­šių ŽI­NIŲ“ duo­me­ni­mis, į vi­ce­me­ro pa­rei­gas bus siū­lo­mas Tel­šių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Man­tas Ser­va.
Į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­si­ta­rė siū­ly­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tą – lai­ki­ną­jį Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­ką To­mą Kat­kų.
So­cial­de­mok­ra­tai kar­tu su vals­tie­čiais pa­si­da­lins ir dvi Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų pa­rei­gy­bes. Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kė Vil­ma Rum­šie­nė sa­kė, kad jų par­ti­ja siū­lys Dovydo Česnauskio (UAB „Domidėja“ vadovo) kan­di­da­tū­rą.
Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tams lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis T. Kat­kus tei­gė, jog sky­rius nė­ra ga­lu­ti­nai ap­si­spren­dęs dėl kan­di­da­to į di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, to­dėl jo įvar­din­ti kol kas ne­ga­lin­tis. Ta­čiau, „Tel­šių ŽI­NIŲ“ duo­me­ni­mis, vie­nas iš so­cial­de­mok­ra­tų svars­to­mų kan­di­da­tų ei­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas – Luo­kės se­niū­nas Čes­lo­vas Ubar­tas.
Pa­sak Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Tel­šių sky­riaus lai­ki­no­jo pir­mi­nin­ko T. Kat­kaus, ket­vir­ta­die­nį su frak­ci­jų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je at­sto­vais bei Ta­ry­bos na­riais su­si­ti­ko Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas. Šis pa­siū­lęs jiems for­muo­ti nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą Ta­ry­bo­je. Ta­čiau pa­reiš­kė, kad prieš tai ji tu­ri bū­ti tin­ka­mai įfor­min­ta – tu­rė­ti koa­li­ci­nę su­tar­tį.
Net­ru­kus koa­li­ci­nė su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta ir ki­tą die­ną – penk­ta­die­nį – įteik­ta ra­jo­no va­do­vui.
Ar tva­ri nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma, pa­ro­dys spa­lio 19 d. įvyk­sian­tis neei­li­nis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rio me­tu dar kar­tą bus ban­do­ma pa­skir­ti me­ro pa­va­duo­to­ją ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt