Rajono žmonės pastebi ir vertina prasmingus darbus

Parašė:  2018-02-23

Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytos dvi „Telšių ŽINIŲ“ iniciatyvos: knyga „100 sveikinimų Lietuvai iš Telšių“ ir įteikta vienuolika nominacijų Už prasmingus darbus ir kilnius poelgius.
Aurelija SERVIENĖ
100 sveikinimų Lietuvai
Knygos „100 sveikinimų Lietuvai iš Telšių“ idėją susirinkusiesiems pristatė „Telšių ŽINIŲ“ redaktorė Vilima Meškauskienė. Prieš metus laikraštyje atsirado rubrika „Pasveikink Lietuvą“. Nuo tada sveikinimus Lietuvai rašė Telšių rajono kultūros darbuotojai. Surinkus penkiasdešimt, nuspręsta į knygą sudėti jubiliejinį skaičių sveikinimų. Tuomet paprašyta juos rašyti šiandien dirbančių seniūnų, mūsų išrinktų Tarybos narių, telšiškiams atstovaujančio Seimo nario, rajono žmonėms tarnaujančių rajono vadovų, garbės piliečių, dvasininkų.
Likus keletui dienų iki Vasario 16-osios, knyga buvo išleista 500 egzempliorių tiražu. Naujas leidinys plačiai pasklido po Lietuvą: iškeliavo į visas Lietuvos savivaldybes, pasiekė kiekvieną Seimo narį, Vyriausybę, Prezidentūrą, rajono bibliotekas ir kt. O renginio metu buvo išdalinta 100 knygų dalyviams, 100 leidinių pasieks ir sveikinimų autorius.
Knygos idėjai pritarė Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas: „Knyga – ne vienadienė, tai – investicija į ateitį ir net į istoriją su ilga išliekamąja verte.“
Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas šventėje kalbėjo: „Tai, kad mes šiandien linkime Lietuvai pačių gražiausių klestėjimo metų, rodo mūsų meilę, ištikimybę savo kraštui. Koks ypatingas jausmas lydi, kad esame šeima, vieni kitus suprantame. Ir jeigu išvažiuotume visi į užsienį – būtume atpažinti, kad kažkas mus sieja. Sieja bendra istorija, kultūra, patirtis. Būkite drąsūs kurti Tėvynę ir gera linkėti vieni kitiems. O šitas leidinys duoda pavyzdį, kad gera darant, pačiam tampa gera.“
Vienuolika nominacijų
Praėjusių metų spalio 31 dieną kilo ir dar viena „Telšių ŽINIŲ“ iniciatyva.
Laikraštyje pasirodė pirmieji raginimai pastebėti šalia esančias pagarbos vertas asmenybes, įvertinti ir balsuoti už jų prasmingus darbus ar kilnius poelgius.
Per daugiau nei tris mėnesius telšiškiai iš viso iškirpo 17 377 vienetus kuponų už 82 žmones. Vasario 16-ąją vienuolikai iš jų buvo įteiktos nominacijos – padėkota už kilnius poelgius ir prasmingus darbus.
Nominacijas nugalėtojams teikė laikraščio redaktorė V. Meškauskienė, Valstybės vėliavas jiems dovanojo meras P. Kuizinas.
Valentinas Bukauskas
Daugiausiai skaitytojų balsų surinko Seimo narys Valentinas Bukauskas. Jis aktyvioje politikoje nuo 2000 m., kada buvo išrinktas Telšių rajono savivaldybės tarybos nariu. Nuo 2004 m. yra Seimo narys, Telšių rajono gyventojai jį išrinko jau ketvirtajai kadencijai.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojų įvertintas už nuoširdumą, už bendruomeniškumo ir tautiškumo skatinimą, už investicijų pritraukimą, už atsakingai atliekamus darbus, už neabejingumą žmonių problemoms, už meilę savo kraštui.
V. Bukauskas dėkojo visiems, kas palaiko jo mintis, idėjas ir siūlymus. „Esu įsitikinęs Lietuvos sėkme ir šviesia ateitimi“, – sakė Seimo narys.
Petras Kuizinas
Tarp nominantų – ir Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, buvęs ilgametis mokytojas, Upynos pagrindinės mokyklos direktorius, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2015 m. lapkričio mėn. – Telšių rajono savivaldybės meras, Upynos bendruomenės tarybos narys, Upynos seniūnijos visuomeninės tarybos pirmininkas.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojai merą vertino už gerus darbus Telšių rajonui, už teisingus sprendimus, už atsakingumą, už darbštumą, už dėmesį ne tik miestui, bet ir rajonui.
„Save mes matome visi. Neįkainojama vertybė, kada tave pamato kiti“, – priimdamas garbingą nominaciją, dėkojo meras.
Jonas Petrauskas
Daug balsų surinko Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Petrauskas. Šiais metais jis pasitinka ne tik savo, kaip mokyklos vadovo, jubiliejinius 30-uosius vadovavimo metus – 160 metų gyvavimo sukaktį mini ir mokykla.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojų išrinktas už kilnumą ir pagarbą darbuotojams, už puikų vadovavimą.
„Šį apdovanojimą priimu kaip meilės ordiną, nes vertingesnio ordino, kad ir kas suteiktų, aš jau nebematyčiau“, – tvirtino J. Petrauskas.
Kęstutis Balčiūnas
Kitas nominantas – Žarėnų parapijos klebonas Kęstutis Balčiūnas. Jis aptarnauja tris parapijas: Žarėnų, Lauko Sodos, Ryškėnų.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojų išrinktas už kilnius poelgius, už pagarbą parapijiečiams, atjautą, pareigingumą, jautrumą žmonių bėdoms, dėmesingumą.
Klebonas į renginį atvykti negalėjo, mat tuo pat metu Žarėnų bažnyčioje laimino Auksines vestuves mininčią porą. Jam garbinga nominacija buvo perduota vasario 20 dieną.
Saulius Urbonas
Aktyviai balsuota už Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną. Jis nuo 2011 m. dirba Administracijos direktoriumi, 2015 m. perrinktas antrajai kadencijai, yra teisininkas.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojų išrinktas už tvirtą charakterį, už išsprendžiamas telšiškių problemas, už nuoširdų darbą dėl Telšių gerovės, už kompetenciją.
„Ačiū už įvertinimą, gal jis man ir per didelis, nes vienas žmogus ne ką gali nuveikti. Tik kartu dirbdami galime nuveikti didelius darbus“, – sakė S. Urbonas.
Kazys Lečkauskas
Už gerus darbus žmonių įvertintas buvo Telšių miesto seniūnijos seniūnas Kazys Lečkauskas. Seniūno pareigas jis eina nuo 2011 m. Jis – buvęs Telšių apskrities viršininkas bei Telšių rajono savivaldybės tarybos narys. Šiuo metu taip pat eina Ryškėnų kaimo bendruomenės pirmininko pareigas.
K. Lečkauskas įvertintas už pareigingumą, už gerus darbus, už gerą kaimynystę, už rūpestį miestu, puikiai atliekamas bendruomenės pirmininko pareigas.
„Šiuo apdovanojimu dalinuosi su savo darbuotojais, su kuriais mes ir pasiekėme tą gerą rezultatą. Esame mažas kolektyvas, kuris atliekame labai didelius darbus“, – tvirtino seniūnas.
Justinas Dapkus
Tarp nominantų – Lauko Sodos bendruomenės pirmininkas Justas Dapkus. Jis – ir Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyr. specialistas, himno Lauko Sodai autorius. Negailintis laiko bendruomenės veiklai, draugiškas, teisingas, darbštus, tikras lietuvis, puikus kolega.
„Esu sujaudintas tokio apdovanojimo. Mes Lauko Sodoje ne daug kalbame, bet daugiau dirbame“, – trumpai pasakė J. Dapkus.
Antanas Kontrimas
Daug degaitiškių balsų surinko Degaičių seniūnijos seniūnas Antanas Kontrimas – stipriausios barzdos planetoje savininkas. 2009 m. rugpjūtį jis tapo Degaičių seniūnu. Daug pastangų įdėjo, jog Degaičių parkas taptų valstybinės reikšmės. Aktyvus žemaičių kalbos puoselėtojas. Neseniai tapo dar vieno Gineso rekordo savininku – sukūrė sunkiausią pasaulyje dviratį, kuris stovi Degaičių parke.
Žmonės jį gyrė už aktyvią veiklą, už atsidavimą seniūnijai, už parko ir seniūnijos puoselėjimą, už nuolatinį Degaičių gražinimą, už parko įteisinimą, už rajono garsinimą, už žemaitiškumo puoselėjimą.
„Džiaugous tarnaudams Tėvynē Žemaitijē ir Valstybē Lietuvā“, – žemaitiškai prisiekė A. Kontrimas.
Alma Stalmokienė
Tarp vienuolikos nominantų – Žarėnų seniūnijos Kegų kaimelio seniūnaitė Alma Stalmokienė – vienintelės Kegų kaime esančios parduotuvės šeimininkė – pardavėja.
Žmonės balsuodami jai dėkojo už mokėjimą bendrauti, žmonių įsiklausymą ir išklausymą, už pagalbą bėdoje, už kilnią širdį.
Priimdama apdovanojimą A. Stalmokienė dėkojo balsavusiems už pasitikėjimą.
Vytautas Kondratas
Šventėje nedalyvavo ir kitas nominantas – ūkininkas Vytautas Kondratas. Jis Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga netoli Luokės, šalia Šatrijos kalno, savo žemėje už savo lėšas pastatė įspūdingą paminklą Vytautui Didžiajam. Patriotas, sakantis, jog už Lietuvą atiduotų viską.
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojų pastebėtas už atsidavimą Žemaitijai, už patriotinius jausmus savo kraštui, už paminklą Vytautui Didžiajam.
Nominacija V. Kondratui buvo perduota vasario 20 dieną.
Andrius Rupeikis
„Telšių ŽINIŲ“ skaitytojai šalia savęs pastebėjo žmogų, kuris visiškai nesijaučia darantis kažką ypatingo, jis yra tiesiog brolis, kuris slaugo savo neįgalų brolį. O savo pareigą nevadina žygdarbiu, esą kiekvienas brolis dėl savo brolio taip padarytų.
Apdovanojimas įteiktas telšiškiui Andriui Rupeikiui – už neišsenkančią meilę, už rūpestingumą.
Padėka
Šventinį renginį vedė Irena Daubarienė. Koncertavo Telšių muzikos mokyklos smuikininkai Ieva, Uršulė, Deimantas, mokytojos Vilija Opulskytė ir Liubovė Surblienė, koncertmeisterė Jurgita Butkevičienė.
Įteikiant nominacijas talkino sesės Liepa ir Saulė Akavickytės.

Komentuoti: Garantuotai Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. blia blia parašė:

  nu karočė buvo partijos isakymas gelbėti žlungimo: teul kiekvinas narys prabalsuoja uz savo vadus. iš principo partiniai, einantys kazkokias pareigas valstybes tarnyboje ir taip savaime suprantamai dirbti del zmoniu, kam tad juos apdovanoti uz tiesiogini darba. juk tiesiohines pareigas puikiai atlieka simati zmoniu rajone. reiketu apdovanoti tuos, kurie kazka tokio uveikia šalia pareigu, savanoriskai.

 2. Julius parašė:

  Viename laikraščio numeryje Telšių rajono ir miesto gyventojai skundžiasi netvarkomais keliais ir gatvėmis. Reiškia priekaištus rajono, miesto vadovams ir politikams. Šiame leidinyje dėkoja už kilnius poelgius ir prasmingus darbus. Gerbiami žemaičiai ar jūs turite savo nuomonę…

 3. Irena parašė:

  Džiugu, kad vyksta tokie apdovanojimai. Sveikinu!

 4. Garantuotai parašė:

  Žmonės netikėkite šiais rezultatais, jug jie pirko laikraščius tuntais ir pirko kuponus iš laiškininkų, kad galėtų pasireklamuoti. Bukauskas ,Urbonas, Kuizinas(gėda mūsų, baigia mus iš savo krašto išvaryti) tiek pritaupę mūsų pinigų, kad gali sau leisti pirkti populiarumą negalvodami apie išlaidas. Va tokie kaip Balčiūnas tai garbingi žmonės, deja per tuos piniguočius sukčius neturėjo galimybės laimėti………..

 5. telšiškė parašė:

  Šlykštu…..ir tiek.

 6. Vytautas parašė:

  Grįžo sovietmetis? Kaip gali labiausiai negerbiami patapti gerbiamais? Kaip putinas rusijoje.

 7. Vita parašė:

  Nu jo, pasipūtę ir turtingi. Štai taip yra su dabartine valdžia. Jiems įdomūs tik nuolankūs ir duodantys. Paprastas žmogus ir miesto interesas jiems neįdomus. Bet jau reiktų pasakyti šitiems gana. Dabar eilė tų, kurie dar gali duoti naudos žmonėms, o ne tik sau. Eilė tiems, kurie dar neturėjo galimybių pasireikšti. Šitie jau parodė viską, užsitikrino savo ir savo vaikų ateitį. Dabar eilė jauniems, protingiems ir svarbiausiai – garbingiems. Tuo net neabejoju

 8. gėda parašė:

  teisingai žmonės rašo: kaip pas putiną rusijoj kad reitingai sukeliami, taip ir čia: turtingieji susipirko laikraščius,išsikarpė kuponus ir prasibalsavo už save. gėda

 9. Lina parašė:

  Nusipelnę??? O gal atvirkščiai?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
LILIPUTŲ CIRKAS – kovo 23 d. 12 val. Telšiuose! Jubiliejinė 30-mečio programa! (1)

DĖMESIO! Išsikirpus šią skrajutę, kurią rasite „Telšių ŽINIŲ“ laikraštyje – taikoma 1 Eur. NUOLAIDA. Garsiausia pasaulyje […]

2019-02-26
DŽENTELMENAI (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Paskutinį kovo sekmadienį bus įvedamas vasaros laikas. Kokia Jūsų nuomonė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt