Pirmasis Telšių rajono tarybos posėdis: mero raginimas pamiršti politines ambicijas baigėsi vos prasidėjus darbui

Parašė:  2019-04-26

Praėjusią savaitę į pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktos Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai. Padėję rankas ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos visi 25 rajono politikai iškilmingai prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
Po gausybės sveikinimų ir raginimų užmiršti politines ambicijas ir pasimokyti iš praeityje padarytų klaidų išrinktieji Savivaldybės tarybos nariai kibo į darbą. Tačiau vos tik pradėjus svarstyti posėdžio darbotvarkės klausimą visi prieš tai skambėję gražūs žodžiai nuklydo užmarštin.
Antanas NEKRAŠIUS
Prisiekė
Balandžio 18 dieną pilnutėlėje Telšių rajono savivaldybės administracijos salėje visi su nekantrumu laukė 2019–2023 m. Telšių rajono savivaldybės tarybos kadencijos narių priesaikos.
Naujųjų rajono politikų priesaiką priėmė Telšių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Irena Levickienė. Kiekvienas iš Savivaldybės tarybos narių uždėję ranką ant Konstitucijos prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas Savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Dievo pagalbos atlikti šias pareigas prašė visi, išskyrus Algirdą Bacevičių.
Paskutinis prisiekė tiesiogiai išrinktas Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. „Mūsų kadencija truks 1 640 dienų. Ir nuo pirmos dienos būtina daryti tai, kas buvo žadėta prieš rinkimus, – po priesaikos į Savivaldybės tarybos narius kreipėsi naujasis rajono vadovas. – O kad tai pasiektume, būtinas kasdienis, konstruktyvus mero tarnybos ir administracijos bendradarbiavimas. Raginu pamiršti politines ir asmenines ambicijas. Verčiau pasimokykime iš praeities klaidų. Kviečiu įvertinus buvusių nesėkmių priežastis šią kadenciją pradėti orientuojantis į kilnius tikslus ir prasmingus darbus.“
Sveikinimo žodį prisiekusiems politikams tarė ir prelatas Juozas Šiurys, Seimo narys Valentinas Bukauskas, Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, teisėsaugos institucijų vadovai ir kiti garbūs svečiai.
Darbotvarkė – neatitiko įstatymų reikalavimų
Per pertrauką paskanavę naujojo mero torto, atsigėrę kavos ir išlydėję svečius į Savivaldybės tarybos posėdį rajono politikai grįžo nusiteikę dirbti.
Meras K. Gusarovas posėdį tęsė informuodamas apie susidariusias frakcijas Savivaldybės taryboje. Frakcijomis pasiskelbė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (seniūnas Mantas Serva) ir Lietuvos socialdemokratų partija (seniūnas Tomas Katkus).
K. Gusarovui prabilus, kad vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymu pirmame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomi tik būtiniausi klausimai, t. y. dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų atleidimo bei laikinojo administracijos direktoriaus (kol bus paskirtas naujas) paskyrimo, valdančiąja dauguma pasiskelbusių partijos „Tvarka ir teisingumas“, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Darbo partijos ir visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“ atstovai ėmė protestuoti, esą kodėl nėra teikiama tvirtinti jų pasiūlyta ir iš anksto derinta darbotvarkė? Joje, šalia kitų klausimų, buvo parengti sprendimai dėl valdančiosios daugumos kandidatų skyrimo į mero pavaduotojo (siūlomas Tomas Lekavičius), Savivaldybės administracijos direktoriaus (siūlomas Imantas Motiejūnas) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (siūlomas Almantas Lukavičius) pareigas.
Paprašyta pakomentuoti, ar meras turi teisę neteikti keturiolikos Savivaldybės tarybos narių sudarytos darbotvarkės, Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje L. Bagdonavičienė teigė, kad pirmasis kadencijos tarybos posėdis yra reglamentuotas LR vietos savivaldos įstatyme, taip pat Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Minėtuose teisės aktuose yra numatyta, kokie klausimai pirmajame posėdyje gali būti svarstomi. Anot L. Bagdonavičienės, gali būti skiriamas mero pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos direktorius. Galimybė skirti Savivaldybės administracijos direktorių į pareigas pirmajame tarybos posėdyje riboja LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostata, kurioje teigiama, kad į minimas pareigas asmuo gali būti skiriamas tik gavus ir įvertinus iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) gautą pažymą apie jo tinkamumą pareigas eiti. „Kadangi nėra gauta pažyma iš STT – tai apie skyrimą į administracijos direktoriaus pareigas šiandien negalime ir kalbėti“, – teigė Vyriausybės atstovė ir pridūrė, jog keturiolikos tarybos narių pateikta darbotvarkė neatitinka įstatymų reikalavimų.
Piktinosi
Siekdamas nuraminti nepasitenkinimą pradėjusius reikšti valdančiosios daugumos narius, Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas kelis kartus pakartojo, kad kandidatus į mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas jis teiks kitame tarybos posėdyje: „Aš siūlau nenusižengti įstatymams. Atlikti procedūras, kurios yra reikalingos, kad administracija galėtų dirbti. O visus kitus klausimus, tarp jų ir teikimus, palikime kitam tarybos posėdžiui“, – ragino meras.
Tačiau šiuos mero žodžius iš salės lydėjo valdančiosios daugumos nepasitenkinimas. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Telšių skyriaus pirmininkas Kęstutis Trečiokas teigė, kad neleisdamas balsuoti už jų siūlomus kandidatus šiame posėdyje meras atima iš tarybos narių mandatus. „Tvarkietis“ taip pat abejojo ir Vyriausybės atstovės žodžiais, esą prieš keletą mėnesių, kai buvo svarstomas analogiškas klausimas dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo į pareigas, STT pažymos nebuvimas tam nesutrukdė.
„Gerai, kad mes turime K. Trečioką, kuris geriau žino už merą ir už Vyriausybės atstovę, ir už kitus… – sureagavo į „tvarkiečio“ žodžius tarybos narys A. Bacevičius. – Už tai, kad prieš du mėnesius leido skirti administracijos direktorių neturint STT pažymos, aš Vyriausybės atstovę apskundžiau Vyriausybės kanceliarijai. Ir jie pripažino, kad taip daryti nebuvo galima.“ Taip pat A. Bacevičius priminė, jog vos prieš valandą Savivaldybės tarybos nariai prisiekė laikytis įstatymų. „Ir Jūs dabar siūlote nesilaikyti jų? Pažeisti?! K. Trečiokai, ar Jums įstatymų laikytis privalu, ar ne?“ – rėžė tarybos narys ir išgirdo „tvarkiečio“ atsakymą: „Tikrai taip, gerbiamas prokurore…“
Dėl mero sprendimo neteikti kandidatūrų pirmame Savivaldybės tarybos posėdyje piktinosi ir „darbietis“ Rimantas Adomaitis bei ragino K. Gusarovą mažiau improvizuoti, o įsiklausyti į daugumos tarybos narių balsą. Esą kokio įstatymo pažeidimas yra pirmame posėdyje rinkti mero pavaduotoją? Jam net nereikalinga pažyma iš STT.
K. Gusarovas atsakė, kad kandidatūros į mero pavaduotojus neteiks, nes nežino jo programinių nuostatų. Esą reikia su kandidatu „pasikalbėti ir būti užtikrintam prieš teikiant jo kandidatūrą. Nes mero pavaduotojas yra rimtos pareigos šalia mero“.
Atsisakė vesti posėdį
Galiausiai K. Gusarovas paragino balsuoti už jo pateiktą darbotvarkę, kurioje puikavosi vos keturi klausimai, susiję su Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų atleidimu bei laikino administracijos vadovo paskyrimu. Tačiau balsų dauguma rajono vadovo darbotvarkei politikai nepritarė.
Nebeliko nieko kito, kaip teikti tvirtinti valdančiosios daugumos siūlytą darbotvarkę, dėl kurios atitikimo įstatymus buvo ne kartą suabejota. Patvirtino.
Pirmaisiais trimis darbotvarkės klausimais buvo atleistas Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai. Laikinai direktoriaus pareigas (kol bus išrinktas naujas) pavesta eiti buvusiam Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Rimantui Žebrauskui.
Atėjus eilei sudaryti slapto balsavimo komisiją Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas pareiškė, kad tolesni darbotvarkėje esantys klausimai, jo manymu, prieštarauja įstatymams, todėl posėdžio nebeves. Palinkėjęs gražių šv. Velykų kartu su socialdemokratais, konservatoriais ir visuomeninio rinkimų komiteto „A. Bacevičiaus pilietinis sąrašas“ nariais pasišalino iš posėdžio salės.
Išėjus merui nebeliko to, kas galėtų Savivaldybės tarybai teikti kandidatus politinėms pareigoms eiti. „Ką daryti? Meras nevykdo savo pareigų! – piktinosi K. Trečiokas. – Galime įvertinti kaip klaidą ir tikėtis, kad tai nepasikartos, arba reikia pradėti žingsnius ir vertinti tai kaip priesaikos sulaužymą ir atsisakymą eiti pareigas.“
Tarybos posėdį užbaigė valdančiosios daugumos siūlomas kandidatas į mero pavaduotojo pareigas Tomas Lekavičius: „Reziumuojant posėdį: aišku, kad meras pasakė savo poziciją – jam nusispjauti į daugumą, svarbu savo šutvę išlaikyti!“
Ar meras gaus atlyginimą?
Iš posėdžio pasišalinus K. Gusarovui ne tik kad nebuvo skirtas vicemeras ir Savivaldybės administracijos direktorius. Bet taip pat liko nepatvirtintas sprendimas dėl mero darbo užmokesčio nustatymo. Ar tai reiškia, kad rajono vadovas, iki kol bus priimtas minėtas sprendimas, dirbs visuomeniniais pagrindais, t. y. be atlyginimo?
Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje L. Bagdonavičienė „Telšių ŽINIOMS“ teigė, jog K. Gusarovas pareigas pradėjo eiti vos tik prisiekęs. O už kiekvieną darbą turi būti atlyginama. Esą mero darbo užmokestį reglamentuoja įstatymas, kuris yra aukštesnės galios negu sprendimo projektas. Į klausimą, kam tada reikalingas sprendimo projektas, jeigu merui darbo užmokestis nustatomas įstatymu, L. Bagdonavičienė kiek patylėjusi atsakė: „Turbūt, kad buhalterijai būtų aiškiau“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Norėjau parašė:

  Norėjau pažiūrėt ar jau baigėsi šildymo sezonas Telšiuose, bet savivaldybės teusės aktuose nėra tokio nutarimo. Paskutinis publikuotas 04.18 dienos. Ar dar galima šildyti namus?

 2. Barsas parašė:

  Zadanijų specialistas (kas nežino – tai trečiokas) nori pateikti prie lovio, matyt jovalas baigiasi ir nebeturės ko srėbti, todėl taip ir skubama

 3. rička parašė:

  Kitų išsireiškimų kaip „Au-au“ negirdėjau. Nors gerbkit mūsų mažuosius draugus. O ponia su rožėmis-tai puošmena?

 4. Viltis parašė:

  Trečiokai ir visi tavo pasekėjai, nesi pasaulio bamba, kokiu norėtum būti, telšiškiai pasitikėjo Gusarovu, ne socdemu,ne kokios tai partijos veikėju, o žmogumi, ir tai kas vyksta dabar, tik įrodo pasirinkimo teisingumą. Tai, ką demonstruoja ta dauguma parodo siekius ir tikslus gauti postus. Jei Jūs tikrai ateitumėte dirbti rajono naudai, tai tikrai elgtumėtes kitaip. Dabar jūsų elgesys parodo, jog veikiate savo šutvės naudai. Tiesiog šlykštu

 5. xxxx parašė:

  Kodėl taip p.Trečiokas „šakojasi“ tur but nori prie „lovio“.

 6. Partietis parašė:

  Iš Trečioko kaip iš ožio pieno…

 7. Hana parašė:

  O kokios pareigos patikėtos ,,klebonėliui“?Žydi jis tarp ponių kurios savivaldybėje tik vietą užima nieko neveikia žmonėms tik savo gerovės žiūri kitaip su tokiais sugebėjimais plikos ir basos būtų.Protu nesuvokiama betvarkystė mūsų savivaldybėje.

 8. Rinkėja parašė:

  O kas tas „klebonelis“ ?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt