Per me­tus Sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko tik vie­ną bu­tą

Parašė:  2018-08-10

Šim­tai Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jų vis dar ri­kiuo­ja­si ei­lė­je so­cia­li­niam būs­tui gau­ti. Da­lis iš jų vil­ties, jog Sa­vi­val­dy­bė su­teiks sto­gą virš gal­vos, ne­pra­ran­da dau­giau kaip de­šimt me­tų. Ir nors ei­lė ju­da, ta­čiau Tel­šių ra­jo­ne esa­mas so­cia­li­nių bu­tų po­rei­kis to­li gra­žu nė­ra ten­ki­na­mas. O kur ten bus: šie­met Sa­vi­val­dy­bė skel­bė net tris kon­kur­sus bu­tams pirk­ti, re­zul­ta­tas – nu­pirk­tas tik vie­nas.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos Lai­mos Ežers­kie­nės tei­gi­mu, šie­met Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pa­skel­bu­si tris bu­tų pir­ki­mo kon­kur­sus. 2 kon­kur­sai jau įvy­ko, 1 vyk­do­mas šiuo me­tu.
Pir­ma­ja­me kon­kur­se, kur bu­vo per­ka­mi vie­no, dvie­jų ir tri­jų kam­ba­rių bu­tai, par­duo­ti vie­no ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tus pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, gau­tas 1 pa­siū­ly­mas par­duo­ti tri­jų kam­ba­rių bu­tą. Bet bu­tas ne­bu­vo nu­pirk­tas, nes pa­siū­ly­mo ver­tė bu­vo di­des­nė ne­gu tur­to ver­tin­to­jo nu­sta­ty­ta kai­na.
Ant­ra­ja­me kon­kur­se, kur bu­vo per­ka­mi vie­no, dvie­jų ir tri­jų kam­ba­rių bu­tai, par­duo­ti vie­no ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tus pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta, su­lauk­ta 2 pa­siū­ly­mų par­duo­ti tri­jų kam­ba­rių bu­tus.
1 pa­siū­ly­mas at­mes­tas kaip nea­ti­tin­kan­tis kon­kur­so są­ly­gų, 2-asis pa­siū­ly­mas bu­vo pri­pa­žin­tas lai­mė­to­ju. Šis tri­jų kam­ba­rių 78,09 kv. m bu­tas, esan­tis Tel­šių m., Ram­by­no g., nu­pirk­tas už 28 000 Eur. Bu­tas nu­pirk­tas už ma­žes­nę, nei tur­to ver­tin­to­jo nu­sta­ty­ta, kai­ną. Ta­čiau at­skleis­ti, ko­kia bu­vo ver­tin­to­jo nu­sta­ty­ta kai­na, L. Ežers­kie­nė at­si­sa­kė. Esą va­do­vau­jan­tis LR Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tu Že­mės, esa­mų pa­sta­tų ar ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų įsi­gi­ji­mo ar­ba nuo­mos tei­sių į šiuos daik­tus įsi­gi­ji­mo tvar­kos ap­ra­šu, nu­sta­ty­ta, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja be as­mens su­ti­ki­mo ne­ga­li at­skleis­ti tre­tie­siems as­me­nims jo­kios su jo da­ly­va­vi­mu de­ry­bo­se su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos.
Šiuo me­tu vyk­do­mas tre­čia­sis bu­tų pir­ki­mo kon­kur­sas – per­ka­mi vie­no ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tai. Bu­vo gau­tas 1 pa­siū­ly­mas par­duo­ti vie­no kam­ba­rio bu­tą ir 1 pa­siū­ly­mas par­duo­ti dvie­jų kam­ba­rių bu­tą. At­lik­tas pa­siū­ly­tų bu­tų ver­tės nu­sta­ty­mas, įvy­ko de­ry­bos dėl ga­lu­ti­nės pa­siū­ly­mo kai­nos. Ko­mi­si­jai priė­mus spren­di­mą dėl lai­mė­to­jo, bus ren­gia­mas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas, ku­riuo bus tvir­ti­na­mas pir­ki­mas.

Komentuoti: Diogens Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. dede parašė:

  o kodel tyla apie ryškėnų „socialinius būstus“? tiek pinigų įsūdyta už plytų krūvą… kažkas iš savivaldybės vadovų turėtų prisiimti asmeninę atsakomybę. arba visa savivaldybės taryba, bent jau tie kas balsavo už. balsavusius nesunku atsekti, viskas yra užfiksuota.

 2. teta parašė:

  Pirmadienį vadovas ir visa taryba susiriš rankas ir patrauks vorele į daboklę. Ėjimo pradžia 9,07val.Jei dėdė netiki, ateik tuo laiku prie savivaldybės — galėsi pasidaryti asmenukę.O jeigu rimtai, tai gaila žmonių, kurie sunkiai orentuojasi butų pasiūloje ir paklausoje. Atrodo, perskaičius straipsnį taip viskas aišku.

 3. Diogens parašė:

  O tai ši taryba ką nors sugeba ar impotentiska

 4. Aletrikas -Ginekologas parašė:

  pofik tas butas svarbu kad nauju masinu prisipirko 🙂

 5. Aletrikas -Ginekologas parašė:

  A sep lagicna butu kad saviskiai jau visus pardave o is ailiniu muziku neapsimoka pirkti nes negaus atkato

 6. Telsiske parašė:

  Kol meru bus Kuizinas niekas negaus butu. Laikad ponaiciui uzleist vieta geresnei valdziai.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt