Mero ir Tarybos nario dvikova

Parašė:  2017-10-13

Pirmadienį įvyko turbūt precedento rajone neturintis Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis. Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas etikos sargams apskundė Telšių rajono savivaldybės tarybos opozicijoje esančios Mišrios frakcijos narį Algirdą Bacevičių dėl to, kad šis savo socialinio tinklalapio profilyje įdėjo iškarpytą vaizdo įrašą iš opozicijos spaudos konferencijos.
Pikantiškumo šiai istorijai suteikia dar viena detalė: dėl laiku neatsakyto rašto pats meras šiandien mina etikos sargų kilimėlį. Iš rajono vadovo keletą mėnesių nesulaukęs atsakymo, Etikos komisijai P. Kuiziną apskundė tas pats A. Bacevičius.
Antanas NEKRAŠIUS
Tarybos narys apskundė merą…
Liepos mėnesį į Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją dėl netinkamo P. Kuizino elgesio kreipėsi Tarybos narys A. Bacevičius. Savo skunde etikos sargams politikas rašė, jog gegužės 11 d. jis Telšių rajono savivaldybės merui parašė raštą, kuriame paprašė spręsti įsisenėjusias sportininkų problemas, o būtent, kad rajono vadovas peržiūrėtų pinigų skirstymo tvarką. Esą vienų sporto šakų atstovai iš Savivaldybės gauna didžiulius pinigus, o kitų – nieko. Tačiau, kaip tvirtino A. Bacevičius, praėjo keletas mėnesių, bet iš mero taip ir nesulaukė atsakymo į savo raštą.
„Aš manau, kad laiku neatsakydamas į mano raštus, Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas pažeidė LR viešo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas („administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios“, – red.) ir tuo pažeidė Valstybės politiko elgesio kodekso nuostatas, – savo skunde dėsto Tarybos narys. – Kadangi Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas Etikos komisijoje už savo elgesį svarstomas ne pirmą kartą (P. Kuizinas šių metų pradžioje Etikos komisijoje buvo svarstomas už LR vietos savivaldos įstatymo nuostatų pažeidimą, – red.), prašau atidžiai apsvarstyti ir įvertinti jo elgesį, ir imtis priemonių, kad ateityje P. Kuizinas elgtųsi taip, kaip pridera elgtis Telšių rajono savivaldybės merui.“
Rašte, adresuotame Etikos komisijai, Telšių rajono savivaldybės meras pripažino, kad atsakymas A. Bacevičiui buvo paruoštas pavėluotai. Esą dėl to atsakymą turėjęs paruošti valstybės tarnautojas buvo griežtai įspėtas. Taip pat P. Kuizinas etikos sargus užtikrino, jog ateityje tokių atvejų nepasikartos.
„Kaip tas darbuotojas įspėtas – griežtas įspėjimas, papeikimas ar tik pirštu pagrūmojote? – pirmadienį vykusiame Etikos komisijos posėdyje P. Kuizino klausė skundo autorius A. Bacevičius. – Dėl Jūsų pažado, kad „ateityje tokių atvejų nepasikartos“, – mere, jis jau pasikartojo. Rugsėjo 5 d. parašiau Jums raštą. Šiandien spalio 9 d. – atsakymo dar negavau!“ Politikas pabrėžė, kad jis yra žmonių rinktas valdžios atstovas ir atstovauja savo rinkėjams. „Į mane kreipiasi gyventojai dėl savo problemų. Todėl rašau skundus, raštus įvairioms institucijoms, taip pat ir merui, – kalbėjo Tarybos narys. – Ir kada laiku negaunu atsakymo, nežinau, ką man pasakyti žmonėms? 20 darbo dienų laikotarpį ne aš sugalvojau. Jis reglamentuotas įstatymuose, kurių privalo laikytis visi. Duodamas priesaiką, prisiekėte gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus. Tad gerbkite ir vykdykite įstatymus, mere!“
Išklausęs A. Bacevičiaus priekaištus, meras pakartojo, kad atsakyti į Tarybos nario raštą buvo pavėluota dėl Savivaldybės administracijos darbuotojo kaltės: „Taip, pagal įstatymą mes pavėlavome per 20 darbo dienų pateikti atsakymą. Tačiau noriu pabrėžti, kad tas pats įstatymas leidžia pratęsti atsakymo terminą. Buvau atostogose, o kada grįžau – atsakymas Tarybos nariui buvo pateiktas su tam tikru nedideliu pavėlavimu visų galimų terminų formate. Dėl to administracija buvo įspėta, darbuotojas taip pat. Nebuvo grūmojama pirštu, bet tiesiog darbinėje veikloje buvo pareikštas žodinis įspėjimas. Aš savo kaltės neįžvelgiu – pareiškiu nuogąstavimą ir atsiprašymą už Savivaldybės administraciją.“
Išklausę abiejų pusių, Etikos komisijos nariai ėmėsi svarstyti A. Bacevičiaus skundą. Tačiau jų nuomonės išsiskyrė. Vieniems užteko mero atsiprašymo ir siūlė apsiriboti tik svarstymu, kiti siūlė skundo autoriui A. Bacevičiui pirmiausia atkreipti dėmesį į savo veiksmus, treti neturėjo nuomonės. Buvo ir tokių, kurie šią istoriją siūlė atidžiau panagrinėti.
Etikos komisijos narys Kęstutis Trečiokas svarstė, ar nebūtų verta pradėti tyrimo ir surinkti daugiau informacijos: kas kreipėsi į A. Bacevičių, kaip skirstomos Savivaldybės lėšos sporto bendruomenėms ir pan. Tačiau palaikymo Tarybos narys nesulaukė.
Etikos komisijos pirmininkas Mantas Serva paragino kolegas į visą šią istoriją pasižiūrėti iš teisinės, o ne moralinės pusės. „Meras yra kaltinamas praleidęs terminą, per kurį privalėjo atsakyti į Tarybos nario raštą, – kalbėjo komisijos pirmininkas. – Ar tai didelis nusižengimas, ar mažas? Tai lyg automobiliu viršyti greitį 5 km per valandą: atrodo, kaip ir nėra didelis nusižengimas, bet už jį baudžiama. Teisininkai tokiais atvejais rekomenduoja vertinti teisinius argumentus, o ne moralinius. Todėl siūlau balsuoti už arba prieš tai, kad Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas pažeidė LR viešo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas.“ Ir etikos sargai balsavo: 1 už, 1 prieš, 4 susilaikė – tyrimas dėl P. Kuizino elgesio nutrauktas.
… meras apskundė Tarybos narį
Nutraukę tyrimą dėl A. Bacevičiaus skundo prieš merą, Etikos komisijos nariai ėmė svarstyti mero skundą prieš A. Bacevičių.
Spalio 2 d. Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas kreipėsi į Etikos komisiją dėl Tarybos nario veiksmų. „2017 m. rugpjūčio 22 d. A. Bacevičiaus pilietinio sąrašo „Facebook“ paskyroje paskelbtas spaudos konferencijos vaizdo įrašas, kuriame dalyvavo Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai A. Bacevičius, Artūras Domarkas, Almantas Lukavičius, Jolanta Rupeikienė, Kęstutis Trečiokas (meras pamiršo paminėti ir Alfredą Tamoševičienę, – red. pastaba), – skunde Etikos komisijai dėsto P. Kuizinas. – Pateiktas spaudos konferencijos vaizdo įrašas yra iškarpytas: kalba tik Telšių rajono savivaldybės tarybos narys A. Bacevičius, o kitų Tarybos narių pasisakymai tiesiog iškirpti. Tokiais veiksmais visuomenei pateikiama galimai tendencinga informacija apie spaudos konferenciją, sudarant įspūdį, kad kalbėjo vien Telšių rajono savivaldybės tarybos narys A. Bacevičius, ignoruojant kitų spaudos konferencijoje pasisakiusių Tarybos narių nuomonę, t. y. paprasčiausiai iškerpant vietas, kuriose pasisako kiti spaudos konferencijoje dalyvavę Tarybos nariai.“
Meras paprašė Etikos komisijos įvertinti Tarybos nario A. Bacevičiaus elgesio atitiktį valstybės politikų elgesio principams: skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, atsakomybės.
„A. Bacevičius dažnai kartoja, kad yra išrinktas žmonių, – lygiai taip pat manimi pasitikėjo rajono gyventojai, ir šiandien aš nešu didžiulę atsakomybės naštą kaip Telšių rajono savivaldybės meras, – Etikos komisijos posėdyje apie savo skundo priežastis kalbėjo P. Kuizinas. – Ta našta ir atsakomybe dalinuosi ne tik su visais rinkėjais, bet ir Tarybos nariais. Labai dažnai viešoje erdvėje pastebimos A. Bacevičiaus griežtos, kartais tiesmukiškos išraiškos formos. Jos taikomos kitiems asmenims, taip pat ir Tarybos nariams. Mano skundo esmė: A. Bacevičius viešoje erdvėje „patalpino“ vaizdo įrašą, kuriame dėsto savo nuomonę, netgi kaltinimus, priekaištus kitų Tarybos narių atžvilgiu. Kodėl aš kreipiuosi į Etikos komisiją ir noriu apginti opozicijoje esančių politikų mundurą? Todėl, kad aš, kaip Tarybos pirmininkas, ginsiu visų Tarybos narių mundurus, interesus. Ir šiuo atveju, kur A. Bacevičius viešoje erdvėje kalba vienas ir meta kaltinimus kitiems Tarybos nariams, nesuteikdamas galimybės jiems pasisakyti. Aš manau, kad toks poelgis – nesuteikti atsakomojo žodžio arba nepateikti visuomenei viso, neiškarpyto, spaudos konferencijos įrašo, yra neetiškas.“
Čia norėtųsi padaryti pauzę ir pasvarstyti, kas yra socialiniai tinklai, kokia jų funkcija, turinys ir kas juose dažniausiai būna. Visų pirma, socialiniai tinklai nėra visuomenės informavimo priemonė, o asmenys, juose turintys profilius, – ne žurnalistai. Tai – komunikacijos priemonė, skirta bendrauti su draugais, pažįstamais, bendraminčiais. Antra, socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi savo asmeninėmis nuotraukomis, asmeninėmis įžvalgomis, įvykiais, nuomonėmis ir pan. Todėl mero kaltinimas A. Bacevičiui, kad šis, įdėjęs vaizdo įrašą (kuriame kalba vien tik Tarybos narys), visuomenei pateikė galimai tendencingą informaciją apie spaudos konferenciją, atrodo ganėtinai keistas. A. Bacevičius vaizdo įrašą pateikė ne plačiajai visuomenei, o savo draugams, savo profilio socialiniame tinkle sekėjams. Jis įdėjo iškarpytą vaizdo įrašą, kuriame kalba tik jis vienas. Sutikite, kad būtų daug keisčiau ir etikos sargų dėmesio vertas poelgis, jei A. Bacevičius savo socialinių tinklų profilyje būtų įkėlęs vaizdo medžiagą su iškarpyta, pavyzdžiui, K. Trečioko kalba toje pačioje spaudos konferencijoje.
Taip pat reikia pabrėžti, kad spaudos konferencija vyko šių metų vasaros pradžioje. Apie ją visuomenė informuota spaudoje („Telšių rajono savivaldybės tarybos opozicija – tik arbatai gerti“ – „Telšių ŽINIOS“, 2017 07 04, Nr. 52 (1785).
Bet grįžkime į Etikos komisijos posėdį. Išgirdęs P. Kuizino mestus kaltinimus, A. Bacevičius nustebo. Esą, kodėl jis apie mero skundą nieko negirdėjo, kodėl Etikos komisija jo apie tai neinformavo. „Jūs nesuteikėte galimybės man susipažinti su medžiaga, – piktinosi Tarybos narys. – Parodykite tą vaizdo įrašą su konkrečiomis citatomis, kurioje vietoje aš pasielgiau neetiškai! Aš prašau atidėti šio skundo svarstymą kitam posėdžiui.“
Etikos komisijos pirmininkas M. Serva sutriko: esą galimai įsivėlė techninė klaida, ir A. Bacevičiaus nepasiekė jam siųsta Etikos komisijos medžiaga. Tačiau kiek griežtesnis buvo K. Trečiokas, kuris pareikalavo, kad pats A. Bacevičius pateiktų komisijai vaizdo medžiagą: „Jūs tą įrašą darėte, karpėte ir Jūs jį įkėlėte, – į A. Bacevičių kreipėsi K. Trečiokas. – Toje spaudos konferencijoje ir aš buvau apkaltintas, neva mane kažkas papirko. Kaltinimų sulaukė ir Tarybos narys Juozas Butkevičius, ir M. Serva. Buvo daug prikalbėta, todėl manau, kad šis klausimas yra svarstytinas. Šitaip iškarpydamas ir viešai pateikdamas ne visą spaudos konferencijos medžiagą – parodėte nepagarbą kitiems žmonėms.“ Kolegai antrino kitas Etikos komisijos narys – Zenonas Mockus. Politikas teigė, kad nors spaudos konferencijoje išsakyti A. Bacevičiaus pareiškimai jo nepalietė, tačiau socialiniame tinklalapyje įkeltas vaizdo įrašas jam pasirodė „košmariškas“.
Galiausiai nuspręsta Telšių rajono savivaldybės mero P. Kuizino skundą dėl A. Bacevičiaus elgesio svarstyti kitame Etikos komisijos posėdyje.

A. Bacevičiaus vaizdo įrašas, dėl kurio jis atsidūrė Etikos komisijoje.

Posted by A.Bacevičiaus pilietinis sąrašas on 2017 m. rugpjūtis 21 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. viltis parašė:

  tikėkimės žmonės atsipaipalios ir nebebalsuos už socdemus ir darbiečius

 2. Benas parašė:

  Nėra ko slėpti. Mūsų meras nei kalbėti, nei derėtis, nei rasti bendrą kalbą su Telšių tarybos nariais nei su gyventojais nemoka. Na nebent vairuoti traktorių. Taryba galėtu apsispręsti-ką reikia artimiausiu metu daryti. Toliau bus kaip Vilniuje.

 3. Anonimas parašė:

  Kaip gali zadanija nedirbti?Juokas Telšeliuose.Ir tik geriausią darbą duokit vaikinui.Nusipelnė gi šitiek priveikė.

 4. Laimis parašė:

  Aktyvumas būtinas, tačiau politikui negalima pasiduoti emocijoms. Kalba pakeltu tonu nėra teisumo įrodymas. Algirdai, reikia paisyti oponentų nuomonių, nors ir labai nepatiktų. Bet kokioje situacijoje būtinas dialogas ir kompromisas. Tai politikų bendravimo abėcėlė.

 5. Eilinis parašė:

  Meras aiškiai įrodė,kad Telšiuose opozicijos neliko,apie ką aiškiai A.Bacevičius ir išdėstė į facebook įkeltame reportaže.Meras tik patvirtino,kad liko tik pozicija ir A.Bacevičius arba visi prieš vieną.Noras nutildyti yra begalinis,viskas kitkas nebesvarbu. Gėda merui.

  1. Romas parašė:

   Nieko Meras nesprendžia,net iš Seimo priimtų įstatymų pasišaipė kam toks meras tarnauja?

 6. Donatas parašė:

  Visi prieš viena, lengva pulti 1 kad galetu ramei dirbti ir niekas netrugdytu. Anot to ,kad visi dirbtu , o ne norėti pašalinti ta kuris dirba. Nebepasitikiu meru.

 7. Telsiu pilietis parašė:

  As manau meras nusizenge istatymams neatsa neatsakydamas i Baseviciaus laiskus laiku, kuriuos mes patys rase. Taciau tarybos nariai akivaizdziai niekada nenubalsuos pries jokio nepalankaus sprendimo pries mera. Tai yra pasibaisetina, aki akizdziai saipomasi is musu isrinkto tarybos nario, o jei saipomasi is jo, tai ir musu. Manau reiketu sia dvikova viesinti. Kad pasidometu televizijos, didesni laikrasciai ir kad daugiai zmoniu suzinotu kas cia dedasi Telsiuose.

 8. Telsiu pilietis parašė:

  Geda merui ir tarybos nariams kurie valsavo pries arba susilaike uz mero akivaizdu nusizengima istatymui. Geda. Reikia tai viesinti, negaliu ziureti kas dedasi musu mieste.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar patenkinti mokinių maitinimu ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt