Mas­čio eže­re plū­du­riuo­ja pil­vus iš­ver­tu­sios žu­vys. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bė­dos ne­ma­to

Parašė:  2018-08-10

Dėl Lie­tu­vą už­plū­du­sių karš­čių Tel­šių Mas­čio eže­ro van­duo taip su­žy­dė­jo, kad dau­ge­liui vos pa­žvel­gus ne­ge­ra da­ro­si. Ki­tos bė­dos – gau­sy­bė ne­gy­vų žu­vų ir sklindantis baisus dvokas.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Daž­nas, pa­žvel­gęs į Mas­čio eže­ro van­de­nį, ne­sup­ran­ta, kas nu­ti­ko, gal pik­ta­da­riai taip jį už­ter­šė. Ta­čiau Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių val­dy­bos vir­ši­nin­kas Al­man­tas Ga­jaus­kas sku­ba nu­ra­min­ti: „Gau­ses­nis van­dens žy­dė­ji­mas eže­re su­si­jęs su tuo, kad iš­kren­ta la­bai ma­žas kri­tu­lių kie­kis. Eže­ras ne­pa­si­pil­do van­de­niu, taip pat ir oro tem­pe­ra­tū­ra lai­ko­si la­bai aukš­ta, to­dėl ši­ta ter­pė yra pui­ki in­ten­sy­viai dau­gin­tis mels­va­bak­te­rėms, ku­rios ir su­ke­lia van­dens žy­dė­ji­mą.“
Pa­gal Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­sa­ky­mą yra at­lie­ka­mi mik­ro­bio­lo­gi­niai van­dens ty­ri­mai. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai ati­tin­ka Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­ma reg­la­men­tuo­tus van­dens ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.
A. Ga­jaus­kas per­spė­ja gy­ven­to­jus, kad, re­mian­tis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, van­dens žy­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu Tel­šių ra­jo­no mau­dyk­lo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma.
Pra­ne­šus apie Mas­čio eže­re plū­du­riuo­jan­čias ne­gy­vas žu­vis, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių val­dy­bos vir­ši­nin­kas A. Ga­jaus­kas at­sa­kė, kad pa­kran­tė bu­vo ap­žiū­rė­ta du kar­tus – 2018-07-11 ir 2018-07-19. Ap­žiū­ros me­tu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ra­do vie­ną nu­gai­šu­sią žu­vį.
„Eže­re plau­kio­ja mai­lius, an­tys. Pa­kal­bin­ti žve­jai, ku­rie nuo­lat žve­jo­ja eže­ro pa­kran­tė­je, pa­tvir­ti­no, kad nu­gai­šu­sių žu­vų ne­ma­to. Da­ro­me iš­va­dą, kad ke­le­tas nu­gai­šu­sių žu­vų yra at­si­tik­ti­nu­mas“, – at­sa­kė val­dy­bos vir­ši­nin­kas A. Ga­jaus­kas.
Ta­čiau tel­šiš­kiai ir mies­to sve­čiai pri­skai­čiuo­ja be­ga­lę nu­gai­šu­sių ma­žes­nių ir di­des­nių žu­ve­lių. Štai rugp­jū­čio 8 die­nos ry­tą at­kar­po­je nuo fon­ta­no iki Zak­so kal­no pri­skai­čia­vo­me… dau­giau kaip šim­tą nu­gai­šu­sių žu­vų, o įro­dy­mus už­fik­sa­vo­me nuo­trau­ko­se. Pa­na­ši si­tua­ci­ja eže­re bu­vo ir prieš dvi sa­vai­tes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt