Krui­zas Bal­ti­jos jū­ra – trum­pu­tės ko­ky­biš­kos ato­sto­gos

Parašė:  2018-10-12

AS Tal­link Grupp – tarp­tau­ti­nė lai­vy­bos kom­pa­ni­ja Bal­ti­jos jū­ros Šiau­ri­nia­me re­gio­ne. Ji tei­kia aukš­tos ko­ky­bės krui­zi­nes ke­lio­nes ir ke­lei­vių per­ve­ži­mus Bal­ti­jos jū­ro­je. Tal­link tu­ri 14 lai­vų, plau­kian­čių skir­tin­gais marš­ru­tais tarp Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos. Lai­vai plau­kio­ja su Tal­link ir Sil­ja Li­ne ženk­lais.
Rei­su Ryga–Stokholmas kur­suo­ja Tal­link ke­lei­vi­niai kel­tai „Isa­bel­le“ ir „Ro­man­ti­ka“. Juo­se nuo­lat vyks­ta įvai­rios pra­mo­gos, ren­gia­mi te­mi­niai krui­zai.
Štai rug­sė­jo pa­bai­go­je dau­ge­lis įsi­ti­ki­no, jog šok­ti ne tik ga­li­ma, bet ir rei­kia vi­sur – Lie­tu­vos šo­kių ko­lek­ty­vai tu­rė­jo uni­ka­lią pro­gą šok­ti lai­ve „Ro­man­ti­ka“. Pir­mą kar­tą bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas Lie­tu­vos šo­kių krui­zas. Ir ne­rei­kė­jo bū­ti pro­fe­sio­na­lu, tie­siog šok­ti ko­kia­me nors ko­lek­ty­ve ar mėg­ti šo­kį. Šo­kė­jai lai­vu „Ro­man­ti­ka“ iš Ry­gos lei­do­si į nuo­sta­bią ke­lio­nę jū­ra, du va­ka­rus šo­ko iki pa­ry­čių, pa­ro­dė sa­ve ir į ki­tus pa­žiū­rė­jo, su­si­drau­ga­vo. Pra­lei­do nuo­sta­bią die­ną Stok­hol­me ir pa­ži­no ke­rin­čią Šve­di­jos sos­ti­nę.
Krui­zo ma­lo­nu­mus jau yra iš­ban­dę Tel­šių sen­jo­rai, į pui­kias sa­vait­ga­lio ato­sto­gas lei­džia­si jau­ni­mas. Že­mai­čiai krui­zą ren­ka­si ir no­rė­da­mi at­švęs­ti įvai­rias su­kak­tis ar šiaip pail­sė­ti, o kar­tu iš­ban­dy­ti ke­lio­nę jū­ra, pa­žin­ti Šve­di­jos sos­ti­nę. Ne­ban­dė­te? Tik­rai ver­ta! Juo­lab kad krui­zi­nė ke­lio­nė, pa­vyz­džiui, ke­liau­jant ke­tu­rie­se kai­nuo­ja tik nuo 20 eu­rų as­me­niui į abi pu­ses (pri­klau­so nuo iš­vy­ki­mo da­tos ir ka­ju­tės pa­si­rin­ki­mo).
Krui­zai Bal­ti­jos jū­ra – pui­kus ato­kvė­pis, lyg trum­pu­tės ato­sto­gos. Tar­kim, penk­ta­die­nio va­ka­re įli­pai į lai­vą, vi­są va­ka­rą lei­dai links­my­bių sū­ku­ry­je, die­ną pa­sky­rei su­si­pa­žin­ti su Stok­hol­mu, o va­ka­re vėl lau­kia nuo­ty­kių ku­pi­nas va­ka­ras ir nak­tis lai­ve. Ry­te jau pa­sie­ki Ry­gą ir ke­liau­ji na­mo.
Krui­zi­nia­me kel­te, be te­mi­nių va­ka­rų, ga­li­mos įvai­rios ki­tos pra­mo­gos: dis­ko­te­kos, par­duo­tu­vės, nak­ti­niai klu­bai, res­to­ra­nai, ba­rai, ka­zi­no, sau­na ir SPA cent­ras. Pat­rauk­lūs žai­di­mai, vik­to­ri­na, gy­va šo­kių mu­zi­ka, dis­ko­te­ka, ka­rao­kė ir nak­ti­nė šou pro­gra­ma. Pa­gei­dau­jan­tiems – va­ka­rie­nė šve­diš­ko sta­lo res­to­ra­ne.
Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­mi te­mi­niai krui­zai: Mo­kyk­li­nės ato­sto­gos lai­ve, Imp­ro­vi­za­ci­jos teat­ras, Šven­čia­me Lat­vi­ją, Dai­nuo­ki­me kar­tu, Nau­ja­me­ti­niai krui­zai, Si­lent dis­co, Juo­do­jo penk­ta­die­nio ap­si­pir­ki­mo ir kt. Dau­giau in­for­ma­ci­jos: tel. +371 670 99700 ar­ba booking@tallink.lv.
Leis­ki­tės į ke­lio­nę krui­zi­niu lai­vu!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Aletrikas -Ginekologas parašė:

    Labai ta Stokholma pamatysi per 3-4 valandas(keltas svartuojasi 11 valanda atgal ,isplaukia 17 valanda)

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt