Diskusijoje dėl krepšinio ateities neapsieita be keiksmažodžių

Parašė:  2018-11-27

Praėjusią savaitę į pirmąjį posėdį rinkosi darbo grupė, kuriai Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas pavedė parengti Tarybai siūlymus dėl Savivaldybės tapimo VšĮ „Telšių krepšinio centras“ dalininke. Už tai Savivaldybė turėtų restruktūrizuoti Telšių sporto ir rekreacijos centro Krepšinio skyrių ir perleisti jį (su visais etatais) VšĮ „Telšių krepšinio centras“, perduoti pagal panaudos sutartį areną ir kt. veiklai vykdyti reikalingas patalpas, kasmet iš Savivaldybės biudžeto skirti būtinas lėšas įstaigai administruoti, patalpoms eksploatuoti bei sporto politikai ir vaikų ugdymui. Taip pat, skiriant 70 tūkst. Eur per sezoną, padėti išlaikyti Telšių krepšinio klubą „Telšiai“.
Darbo grupės nariams pareiškus abejones, ar Savivaldybė būtų finansiškai pajėgi kasmet skirti dar ir suaugusiųjų krepšiniui 70 tūkst. Eur, VšĮ „Telšių krepšinio centras“ įkūrėjas Vidas Kolesinskis pareiškė, kad centrui „tie vaikai“ nereikalingi, jeigu nebus finansuojama vyrų krepšinio komanda. O suabejojusių Savivaldybės ir centro siūloma santuoka politikų pusėn paleido lenkiškos ir rusiškos kilmės keiksmažodžius.

Antanas NEKRAŠIUS

Siūlo tapti dalininkais
Skaitytojams primename, kad šių metų vasaros pabaigoje VšĮ „Telšių krepšinio centras“ atstovai Telšių rajono savivaldybės tarybos Kolegijos posėdyje pristatė siūlymą tapti Savivaldybei VšĮ „Telšių krepšinio centras“ dalininke. Tąsyk Telšių krepšinio klubo „Telšiai“ vadovas Artūras Domarkas kalbėjo, jog krepšinio klubui pasiekus antrą pagal pajėgumą šalyje Nacionalinę krepšinio lygą (NKL), pradėtas jausti tinkamai paruoštų jaunųjų krepšininkų trūkumas, jų parengimo ir krepšinio taktikos žinių lygis nebeatitinka reikiamo, norint sėkmingai startuoti kartu su miesto komanda. Esą ieškant sprendimų, kilo mintis suvienyti Telšių miesto bendruomenę ir valdžios organus siekiui atkurti Telšių krepšinio įvaizdį bei kryptingai siekti koncentruotos krepšinio įstaigos, įtraukiant vaikų grupes bei profesionalaus krepšinio klubą Telšiuose, vystymo.
Tad atsirado siūlymas – Savivaldybei tapti 2012 m. V. Kolesinskio įsteigtos VšĮ „Telšių krepšinio centras“ dalininke. Reikėtų „nedaug“ – restruktūrizuoti (panaikinti) Telšių sporto ir rekreacijos centro Krepšinio skyrių, kurį nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio kartu su visu finansavimu perduoti Telšių krepšinio viešajai įstaigai. Taip pat pagal panaudos sutartį perorganizuojamai viešajai įstaigai atiduoti areną ir kt. veiklai vykdyti reikalingas patalpas, kasmet iš Savivaldybės biudžeto pagal atitinkamas finansavimo programas skirti būtinas įstaigos administravimo (etatų, patvirtintų klubo valdybos, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos), patalpų eksploatavimo bei sporto politikos, vaikų ugdymui, stovykloms reikalingas papildomas lėšas, finansuoti vaikų grupių vežimą į rungtynes kituose miestuose. Na, ir galiausiai – padėti išlaikyti NKL lygio klubą bei užtikrinti medicininę priežiūrą tiek vaikams, tiek reprezentacinei, tiek dublerinei komandai.
Už tai Savivaldybė gautų 50 proc. viešosios įstaigos dalininkų teisių bei turėtų lemiamą balsą priimant sprendimus. Pats VšĮ „Telšių krepšinio centras“ steigėjas ir kiti dalininkai pasidalintų likusius 50 proc. įstaigos teisių ir įsipareigotų finansiškai (pinigine ar kt. materialia išraiška) prisidėti prie krepšinio klubo biudžeto sudarymo, padėti ieškoti papildomo finansavimo bei galimybių jaunimo ugdymui bei klubo vystymuisi, vienyti ir organizuoti Telšių bendruomenę krepšiniui populiarinti ir bendriems tikslams pasiekti.
Kolegija šiai iniciatyvai tuomet pritarė bei įpareigojo Savivaldybės administraciją suformuoti darbo grupę, kuri atliks tolimesnius Savivaldybės tapimo dalininke veiksmus bei parengs Telšių rajono savivaldybės tarybai siūlymus.
Takelis jau pramintas – atėjo eilė krepšiniui
Ketvirtadienį į pirmąjį posėdį susirinkusios darbo grupės pirmininkas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva perdavė mero pageidavimą – iki gruodžio 13 d. pateikti Telšių rajono savivaldybės tarybai darbo grupės siūlymus dėl Savivaldybės tapimo VšĮ „Telšių krepšinio centras“ dalininke. Supažindinęs su esama situacija, M. Serva pasiūlė kiekvienam posėdžio dalyviui išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu.
Sporto tarybos pirmininkas Valdas Zykas kalbėjo, jog apie Savivaldybės tapimą VšĮ „Telšių krepšinio centras“ dalininke diskutuojama jau keletą metų. Esą strategija ir kryptis yra aiškios, tad belieka tik nusimatyti konkrečius darbus, kuriuos darbo grupė iki gruodžio mėnesio Tarybos posėdžio turi atlikti. V. Zyko teigimu, sporto bendruomenė tokiam Telšių krepšinio žingsniui neprieštarauja. Juolab kad sporto šakos perdavimas į vienas rankas nėra kažkas naujo: prieš keletą metų taip buvo padaryta su futbolu – įsteigiant VšĮ „Telšių futbolo ateitis“. Tad takelis jau pramintas – atėjo eilė krepšiniui.
Su V. Zyku sutiko ir Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Almantas Lukavičius. Tačiau politikas buvo šiek tiek atsargesnis. Paragino pirmiau pasidomėti, ar pasiteisino VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ įsteigimas bei ar šitoks modelis tinka krepšiniui.
Į A. Lukavičiaus svarstymus atsakė Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Vygantas Macevičius. Jo teigimu, klubinė sistema yra pasiteisinusi visame pasaulyje, ir tai – sporto šakų ateitis. V. Macevičiui antrino Sporto tarybos pirmininkas V. Zykas: „Įsteigus VšĮ „Telšių futbolo ateitis“, ženkliai pakilo rajono futbolo lygis, padaugėjo šią sporto šaką lankančių vaikų.“
Nori 70 tūkst. Eur per metus vyrų krepšinio komandai
Mero pavaduotojas M. Serva VšĮ „Telšių krepšinio centras“ pateiktame siūlyme pasigedo finansinės pusės.
Posėdyje dalyvavę VšĮ „Telšių krepšinio centras“ atstovai įvardijo, jog pageidauja iš Telšių sporto ir rekreacijos centro kartu su jam skiriamu finansavimu perimti Krepšinio skyrių (kuriame sportuoja apie 120 vaikų), areną bei turėti galimybę naudotis kitomis sporto salėmis. Šalia to prašoma suaugusiųjų krepšiniui, t. y. Telšių krepšinio klubui „Telšiai“, kasmet skirti 70 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto.
„Dėl vaikų krepšinio viskas aišku. Jeigu būtų priimtas sprendimas VšĮ „Telšių krepšinio centras“ perduoti Telšių sporto ir rekreacijos centro Krepšinio skyrių – tai, atlikus reikiamas procedūras, būtų padaryta kartu su jam skiriamu finansavimu, – kalbėjo darbo grupės narė, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė. – Daugiausia diskusijų kelia suaugusiųjų krepšinio finansavimas. Kada kūrėme VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ – atskiros biudžeto eilutės įstaigos finansavimui nebuvo numatyta. Kaip ir krepšinis, jie šiandien finansavimą gauna tik per projektinę veiklą, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.“ Anot R. Radimonienės, Telšių krepšinio klubui „Telšiai“ būtų paliktos tokios pačios sąlygos – finansavimą gauti tik per projektinę veiklą. Esą būtina palikti sveiką konkurenciją kitų sporto šakų atžvilgiu.
Galiausiai yla iš maišo išlindo prakalbus posėdyje dalyvavusiam VšĮ „Telšių krepšinio centras“ įkūrėjui V. Kolesinskiui: „Mums nereikia tų vaikų komandos, jeigu žlugdoma ir nefinansuojama vyrų krepšinio komanda! Kam mums tie vaikai? Mums prapuola visa vizija!“
„Šiandien Savivaldybė turi Telšių sporto ir rekreacijos centro Krepšinio skyrių. Centras turi direktorių, trenerius, krepšinį sportuoja per 120 vaikų, – teigė posėdyje svečio teisėmis dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. – Yra salės, arena, visa sporto bazė… Mes turime daugiau nei VšĮ „Telšių krepšinio centras“ ir viską perdavę, kaip dalininkai gausime tik 50 proc. teisių? Kam iš viso susidėti su privačiu klubu? Kas iki šiol VšĮ „Telšių krepšinio centras“ trukdė vystyti vaikų krepšinį? Jam reikia ne vaikų, bet finansavimo iš Savivaldybės!“
Po šių politiko žodžių V. Kolesinskis pratrūko žemaitiška, su lenkiškais ir rusiškais keiksmažodžiais (kuriuos išvertus, gautume kažką panašaus į „bjauri laisvo elgesio mergina“) maišyta, kalba: „Kon tu turi omenī?! Pastuovē tau vėskas, „k…“, nepatink! Kāp tik krepšinis, tēp anam pruoblemas! „Pa…“ kažkuoks.“
Atsipeikėjusi nuo netikėtos keiksmažodžių tirados, darbo grupė tęsė posėdį. Į V. Kolesinskio pusę stojo V. Zykas, kuris A. Bacevičiui aiškino, kaip sunku išlaikyti 100 tūkst. Eur per metus kainuojantį krepšinio klubą iš Savivaldybės gaunant per metus vos 30 tūkst. Eur. Čia A. Bacevičius patikslino, jog rajono krepšinis šiemet iš Savivaldybės biudžeto gavo 42 tūkst. Eur siekiantį finansavimą, o futbolas – 35 tūkst. Eur.
Tačiau V. Zykas tęsė. Esą jam viskas ir taip yra aišku: strategijai pritarta Kolegijoje, VšĮ „Telšių krepšinio centras“ iš Telšių sporto ir rekreacijos centro perima vaikų krepšinį, sporto bazes, krepšininkai įvardijo, kokios sumos reikia vyrų komandai finansuoti ir pan. – esą ta linkme darbo grupė ir turi judėti.
Dosnųjį Sporto tarybos pirmininką ėmė raminti Finansų skyriaus vedėja: „Palaukite, viskas dar yra tik derybų lygmenyje. Nėra patvirtintos jokios strategijos. Tam ir buvo sudaryta darbo grupė, kad išgrynintų visus niuansus. Neužmirškime, kad atstovaujame Savivaldybės interesams, o ne klubo! Savivaldybė, kaip savininkė, turi siekti optimalaus sprendimo, kuris būtų priimtinas tiek vienai, tiek kitai pusei. Ir tą sprendimą siūlyti Tarybai.“
R. Radimonienei pritarė ir vicemeras. Jis tvirtino, kad nereikėtų pradėti derybų nuo konfliktinės situacijos, bet daugiau kalbėti. M. Serva pasiūlė kitą darbo grupės posėdį sušaukti šį trečiadienį. Iki tol duota užduotis apskaičiuoti, kokio dydžio finansavimas iš Telšių sporto ir rekreacijos centro kartu su vaikų krepšiniu būtų perduotas VšĮ „Telšių krepšinio centras“, jei toks sprendimas būtų priimtas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Piliete parašė:

    Tai išeitų jei esi krutas gali sau leisti keiktis tarybos posėdyje, reikalauti keliasdešimt tūkstančių, iskolioti tarybos narį žmonių išrinkta, ir dar tikėtis kad tuos pinigus ir gausi? Būtų labai blogas precedentas.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt