Dėl nu­si­kals­ta­mo įmo­nės bank­ro­to nu­teis­tas tel­šiš­kis

Parašė:  2018-10-12

Tel­šių ap­skri­ties vy­ria­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mo bank­ro­to ir ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo vie­no­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta Tel­šiuo­se. Ty­ri­mui va­do­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­ma­sis (gim. 1958 m.), bū­da­mas Tel­šiuo­se įre­gist­ruo­tos už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės di­rek­to­riu­mi, nuo 2014 m. spa­lio 23 d. iki 2016 m. sau­sio 15 d. są­mo­nin­gai dir­bo nuo­sto­lin­gai.
Tuo­met dar įmo­nės va­do­vu bu­vęs vy­ras su­da­rė aki­vaiz­džiai ne­nau­din­gas ir įmo­nės tiks­lams prieš­ta­rau­jan­čias su­tar­tis, sko­li­no­si įmo­nės lė­šas as­me­ni­niais tiks­lais ir jų ne­grą­ži­no. Taip pat ap­lai­džiai tvar­kė bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, ne­su­ra­šy­da­mas do­ku­men­tų (at­ly­gi­ni­mų mo­kė­ji­mų ir lau­ko prie­dų mo­kė­ji­mų ži­nia­raš­čių su pi­ni­gų ga­vi­mą pa­tvir­ti­nan­čiais pi­ni­gų ga­vė­jų pa­ra­šais). To­kiu bū­du kal­ti­na­ma­sis vei­kė prie­šin­gai bend­ro­vės in­te­re­sams ir ele­men­ta­riems są­ži­nin­go ūki­nin­ka­vi­mo prin­ci­pams. Taip vy­ras kre­di­to­riams pa­da­rė ko­ne 42 000 eu­rų tur­ti­nę ža­lą.
Tel­šių apy­lin­kės teis­mo Tel­šių rū­muo­se š. m. rugp­jū­čio 31 d. bu­vo priim­tas ap­kal­ti­na­ma­sis nuo­spren­dis, ku­riuo tel­šiš­kis pri­pa­žin­tas kal­tu ir nu­teis­tas pa­gal LR BK 209 str. (nu­si­kals­ta­mas bank­ro­tas) bei LR BK 223 str. 1 d. (ap­lai­dus ap­skai­tos tvar­ky­mas) lais­vės atė­mi­mo baus­me 8 mė­ne­siams, ta­čiau va­do­vau­jan­tis LR BK 75 str., baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas 1 me­tams.
Teis­mas ap­kal­ti­na­ma­ja­me nuo­spren­dy­je kons­ta­ta­vo, kad nu­si­kals­ta­mas bank­ro­tas at­si­ra­do ne dėl įmo­nės veik­los ri­zi­kos, bet dėl są­mo­nin­gos as­mens veik­los, sie­kiant bū­tent to­kio re­zul­ta­to.
Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė RA­LY­TĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. JUOZAS parašė:

  Nei įmonės pavadinimo, nei pavardės, nei inicialų. Straipsnis apie nieką…

 2. Trampas parašė:

  Uztad + isaiskinamume :)koks skirtumas vagyste, zmogzudyste, ar kazkoks menkas sukcius. + yra + Net kartais medaliai uz tai dalijami.

 3. Explore parašė:

  Net ir zinias fake kurt pradejo

 4. Jonas parašė:

  Nu bl.bausme tai nerealiai didele.Dabar labai madinga bausme pasizadejimas buti namuose nuo 10val vakaro iki 6val ryto.Teisetvarka nupusejo visiskai. 42 000 tukstanciai nuostoliu ir bausme aiski visiems. Telsiai irgi aborigenams artimi.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt