Ar pernykštės rajono valdžios komandiruotės – vien tik sunkus darbas?

Parašė:  2018-01-12

Apie Telšių r. savivaldybės mero Petro Kuizino komandiruotes į užsienį „Telšių ŽINIOSE“ rašėme ne kartą. Tačiau ar vien tik rajono vadovas nesibodi pasivažinėti po užsienį iš mokesčių mokėtojų pinigų? Ne. Mėgsta keliones ir Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, jo pavaduotojai Kęstutis Anglickas, Rimantas Žebrauskas ir administracijos skyrių vedėjai. Vieni iš jų į komandiruotes vyko netgi su savo atžalomis. Iš viso pernai išmokėta per 7130 Eur komandiruotpinigių.
Antanas NEKRAŠIUS
Keliauninkas meras
Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas pernai vyko į penkias užsienio komandiruotes.
Pirmiausia meras lankėsi Lenkijos Kvidzyno mieste, kuriame vyko susitikimas su savivaldybės vadovais, susipažinta su vykdoma projektine veikla ir aptarti bendradarbiavimo projektai. Į bendradarbiavimą įtrauktas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas.
Vokietijos Šteinfurto apskrityje, Melle-Osnabriuke, vyko tarptautinė miestų partnerių konferencija „Demografiniai pokyčiai modernioje Europoje. Rizikų pažinimas – galimybių atradimas“. Jos metu Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas skaitė pranešimą ir supažindino konferencijos dalyvius su emigracijos iššūkiais Lietuvoje bei Telšių apskrityje.
Esą mero skaitytu pranešimu susidomėjo Šteinfurto apskrities verslo atstovai. Todėl 2018 m. pradžioje į Telšius planuoja atvykti Vokietijos verslo atstovų delegacija.
Telšių rajono vadovas 2017 m. taip pat lankėsi Baltarusijos Respublikos Oršos mieste, kuriame vyko miesto partnerio 950 metų paminėjimo renginiai. Vizito metu aptarta 2018 m. dvišalio bendradarbiavimo programa.
Kita P. Kuizino komandiruotė – gražioji Gruzija. Mestijos savivaldybėje Telšių rajono savivaldybės meras pasirašė ketinimų protokolą.
„Bendradarbiavimas su Gruzija – viena svarbesnių Lietuvos užsienio politikos krypčių. Jau seniai mūsų valstybes sieja draugiški ryšiai, dabar juos įtvirtinome ir savivaldybių lygiu, pasirašydami bendradarbiavimo ketinimų protokolą su Mestija. Esu tikras, kad bendradarbiavimas bus naudingas abiem pusėms“, – teigė P. Kuizinas. Bendradarbiavimo sutartį jau patvirtinus abiejų savivaldybių taryboms, 2018 m. protokolas bus pakeistas bendradarbiavimo sutartimi. Parengta Telšių rajono ir Mestijos savivaldybių bendradarbiavimo projekto paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai pagal kvietimą teikti projektų paraiškas vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektams 2018 m. įgyvendinti.
Na, ir galiausiai – garsioji Telšių rajono savivaldybės mero piligriminė kelionė į Romą (Italija). Šventajame mieste vyko baigiamasis LR Vyriausybės patvirtintos Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos renginys – Telšių vyskupijai priklausančių savivaldybių piligriminė kelionė į Romą, audiencija su Popiežiumi Pranciškumi. Romoje piligrimai susitiko su Lietuvos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto bei Suverenaus Maltos ordino Petru Zapolsku bei LR nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Italijos Respublikoje Ričardu Šlepavičiumi. Žemaičių piligrimai parvežė į Lietuvą gerąją žinią: šių metų rudenį apsilankyti Lietuvoje planuoja Popiežius Pranciškus.
Už visas šias komandiruotes Telšių rajono savivaldybės merui sumokėti dienpinigiai pagal finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas – 834,50 Eur.
K. Gusarovo komandiruotės
Į dvi užsienio komandiruotes pernai vyko ir Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas K. Gusarovas. Viena iš kelionių – į Lenkiją. Kaimyninėje šalyje vicemeras dalyvavo Mazovijos Minsko (Lenkija) miesto partnerio šventės renginiuose.
Kita kelionė – į Austriją. K. Gusarovas kartu su Savivaldybės tarybos nariais bei administracijos darbuotojais ir liaudiškos muzikos grupe „Sula“ lankėsi Austrijos Respublikos Štirijos federalinės žemės Obdach‘o savivaldybėje. Vizito metu mero pavaduotojas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Obdach‘o savivaldybe. Nors pati draugystė su austrais užsimezgė prieš 12 metų, tačiau dėl įvykusios administracinės pertvarkos St. Annos am Lavantegg‘o miestas prijungtas prie Obdach‘o. 2017 m. liepos 13 d. Obdach‘o ir 2017 m. birželio 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos nutarė pratęsti ilgametę draugystę bei pasirašyti naują bendradarbiavimo sutartį.
Už komandiruotes Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojui sumokėti dienpinigiai – 438,50 Eur.
Daugiausiai komandiruočių užsienyje turėjo S. Urbonas
Komandiruotes į užsienį mėgsta ir Telšių rajono savivaldybės administracijos vadovai. Štai Savivaldybės administracijos direktorius S. Urbonas pernai buvo komandiruojamas dvigubai dažniau nei Telšių rajono savivaldybės meras. S. Urbonas vyko į dešimt užsienio komandiruočių, t. y. vos ne kas mėnesį!
Pirmoji 2017 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus komandiruotė – į Vokietiją. Koblenco mieste S. Urbonas dalyvavo URBACT III programos projekto MAPS partnerių darbiniame susitikime. URBACT programos projekto MAPS projektas skirtas pasidalinti patirtimi, kaip pritaikyti buvusius karinius pastatus, teritorijas šiuolaikinėms gyventojų reikmėms. Projekte bendradarbiavimas vyksta tarp Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Kroatijos, Vengrijos, Airijos ir Graikijos. Įgyti teorinių ir praktinių žinių apie karinių pastatų ir teritorijų pritaikymą šiuolaikinėms reikmėms URBACT programos projekto MAPS dalyviai vyksta vieni pas kitus.
Į Pranzūcijos Sent Egrevo miestą S. Urbonas vyko užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo su šalimi. Esą šis susitikimas suteikė galimybes ne tik bendradarbiauti savivaldybėms kaip įstaigoms, bet ir Telšių rajono jaunuoliams aplankyti Prancūziją: grupė moksleivių vyko į stovyklą Prancūzijoje, Telšių rajono krepšininkai – į turnyrą ir kt. Sent Egrevo miesto delegacija praėjusių metų birželį atvyko į Telšius, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Į Latviją administracijos direktorius važiavo pasitarti dėl bendrų Latvijos–Lietuvos Interreg programos projektų. Bendradarbiaudama su latviais, Telšių rajono savivaldybė gavo finansavimą projektams „Dialogas tyloje ir tamsoje – naujas būdas atrasti kitokį pasaulį“ ir „Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis!“ (Telšiuose bus sutvarkyta užteršta buvusio karinio miestelio teritorija).
Antrąjį kartą į Latviją S. Urbonas vyko susitikti su Daugpilio žydų muziejaus ir sinagogos direktoriumi ir aptarti projekto rengimo pagal Latvijos–Lietuvos tarpsieninio bendradarbiavimo programą bei kitų bendradarbiavimo galimybių.
S. Urbonas nepraleido progos pasigrožėti ir Gruzija. Kartu su meru P. Kuizinu administracijos vadovas vyko atstovauti Telšių rajono savivaldybei, aptariant draugystės ir bendradarbiavimo tarp savivaldybių ketinimo protokolo pasirašymo galimybes su Svanetijos miestu. Gruzijos Mestijos miesto savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė susitarė bendradarbiauti pagal Vystomojo bendradarbiavimo departamento parengtą projekto koncepciją „Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje“ ir 2017 m. spalio 30 d. buvo pateikta projekto „Telšių rajono ir Gruzijos Mestija savivaldybių partnerystė skatinant moterų aktyvumą veikloje“ paraiška finansavimui gauti.
Taip pat S. Urbonas vyko į Portugalijos Espinjo miestą (dalyvavo URBACT III programos projekto MAPS partnerių darbiniame susitikime); į Rusijos Svetlogorske vykstančią 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos konferenciją; į Lenkijos Sopoto savivaldybę (aptarti galimybių rašyti bendrą projektą pagal Pietų Baltijos tarpsieninio bendradarbiavimo programą); į Lenkijos Sopoto miestą (dalyvauti Pietų Baltijos tarpsieninio bendradarbiavimo programos projekto „Baltic Heritage Routes“ tarptautiniame partnerių susitikime) ir galiausiai – į Turkiją (Stambule dalyvavo tarptautinėje miestų giminiavimosi konferencijoje).
S. Urbonui išmokėta komandiruotpinigių – 1 322,5 Eur.
Direktoriaus pavaduotojų komandiruotės
Šiek tiek kuklesnį pernykščių komandiruočių į užsienį skaičių sukaupė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K. Anglickas – keturias.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas vyko į Olandiją (UAB „Telšių vandenys“ kvietimu dalyvauti tarptautiniame vandens ūkio ir technologijų seminare, ieškant galimybių, kaip suteikti Telšių rajono gyventojams kuo geresnės kokybės vandenį, mažinant patiriamas išlaidas, diegiant naujausias technologijas); į Lenkiją (dėl bendrų projektų pagal Pietų Baltijos tarpsieninio bendradarbiavimo programą); į Prancūziją (kartu su S. Urbonu mezgė jau minėtą tarptautinį bendradarbiavimą su šalimi) ir į Gruziją. O kaip be jos. Į Gruziją K. Anglickas vyko kartu su meru ir Savivaldybės administracijos direktoriumi bei kt.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pernai patirtos komandiruočių išlaidos – 908 Eur.
Kitas S. Urbono pavaduotojas – Rimantas Žebrauskas – 2017 m. į užsienio komandiruotes taip pat vyko keturis kartus. Austrijoje dalyvavo bendradarbiavimo sutarties su Obdach‘o savivaldybe pasirašymo ceremonijoje; į Čekiją (Krnovą) vyko dėl bendradarbiavimo tarp savivaldybių turizmo srityje (taip pat atstovauta Telšių r. savivaldybei Turizmo informacinio centro renginiuose); dukart lankėsi Lenkijoje. Pirmojo vizito metu (Kvidzyno mieste) dalyvavo susitikime su tenykščiais savivaldybės vadovais, antrojo – susitikime dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir bendrų projektų.
R. Žebrausko komandiruočių išlaidos 2017 m. siekė 683 Eur.
Į komandiruotę – kartu su sūnumi
Užsienio komandiruotėse triūsė ir Telšių rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai. Daugiausiai (į aštuonias komandiruotes) buvo išvykusi Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė.
Vedėja lankėsi Turkijoje (Stambulo mieste kartu su S. Urbonu dalyvavo tarptautinėje miestų giminiavimosi konferencijoje); Lenkijoje (Sopoto mieste dalyvavo Pietų Baltijos tarpsieninio bendradarbiavimo programos projekte „Baltic heritage routes“); du kartus Latvijoje (vienos komandiruotės metu susitiko su Daugpilio žydų muziejaus ir sinagogos direktoriumi, antros – Gruobinioje dalyvavo pasitarime dėl Lietuvos–Latvijos tarpsieninio bendradarbiavimo projektų); Portugalijoje, Espinjo mieste, – taip pat kartu su Savivaldybės administracijos direktoriumi – URBACT III programos projekto MAPS partnerių darbiniame susitikime; Prancūzijos Sent Egrevo mieste kartu su S. Urbonu ir K. Anglicku vyko užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo su šalimi; Vokietijoje, Koblenco mieste, – URBACT III programos projekto MAPS partnerių darbiniame susitikime.
Galiausiai L. Simanauskienė vyko į Kijevą (Ukraina), kur su vaikų folkloro ansambliu „Čiučiuriuks“ atstovavo Telšių rajono savivaldybei. Bet palaukite, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja ir vaikų folkloro ansamblis?! Apie kokius strateginius planus, projektus ar investicijas šioje komandiruotėje buvo galima kalbėti? Dar daugiau klausimų kelia faktas, jog į Ukrainą kartu su L. Simanauskiene vyko jos sūnus, kuris lanko minėtą vaikų folkloro ansamblį.
„Mano sūnus nėra kaltas, kad aš dirbu Savivaldybėje, – paprašyta plačiau pakomentuoti savo komandiruotės priežastis, teigė L. Simanauskienė. – Jis jau yra pakankamai didelis ir jam priežiūros nereikia. Aš į komandiruotę vykau atstovauti Telšių rajono savivaldybei bei reikalui esant pavertėjauti.“ Anot Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos, Telšių kultūros centras kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu, jog kartu į Ukrainoje rengiamą tarptautinės folkloro muzikos festivalį vyktų ir Savivaldybės atstovas. Buvo nuspręsta komandiruoti ją (ar šiai užduočiai labiau nebūtų tikusi Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja?). L. Simanauskienė teigė, kad Ukrainoje ji susitikusi su Kijevo valdžios atstovais, kalbėta apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos komandiruočių į užsienį išlaidos pernai siekė 1 137 Eur.
Skyrių vedėjų komandiruotės
Į Portugaliją (dalyvauti URBACT III programos projekto MAPS partnerių darbiniame susitikime) ir Vengriją (Szombathely mieste dalyvauti URBACT III programos projekto MAPS tarptautiniame susitikime) pernai buvo komandiruotas ir Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas. Jo 2017 m. komandiruotpinigių išlaidos – 349,75 Eur.
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė pernai vyko į dvi komandiruotes Gruzijoje (pirmosios komandiruotės metu atstovavo Telšių rajono savivaldybei Batumio mieste vykusiame tarptautiniame folkloro ir sakralinės muzikos festivalyje, antrosios – aptarė draugystės ir bendradarbiavimo tarp savivaldybių ketinimo protokolo pasirašymo galimybes su Svanetijos miestu). Taip pat E. Macienė vyko į Latviją (dalyvavo susitikime su Daugpilio žydų muziejaus ir sinagogos direktoriumi); į Lenkiją (Mazovijos Minske atstovavo Telšių r. savivaldybei miesto šventės renginiuose); į Prancūziją (Sent Egrevo miestą – užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo).
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjos 2017 m. komandiruotpinigių išlaidos – 708,5 Eur.
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alma Tomkevičiene pernai vyko į Latviją ir Estiją dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare „Socialinių paslaugų kūrimas šeimoje ir bendruomenėje: Latvija, Estija“ bei į Norvegiją (vizito tikslas – susipažinti su Norvegijoje plačiai taikoma ankstyvosios intervencijos metodika, kuri taikoma savivaldybėse dirbant su rizikos šeimomis ir jų vaikais). Abiejų vedėjų komandiruotpinigių išlaidos – po 313 Eur.
Į vieną užsienio komandiruotę pernai vyko Architektūros skyriaus vedėja Gintarė Baltrūnė. Vedėja Szombathely mieste (Vengrija) dalyvavo URBACT III programos projekto MAPS tarptautiniame susitikime. Jos komandiruotpinigių išlaidos – 122,5 Eur.
Savivaldybės administracijos komentaras
„Jei norime tobulinti Telšius, turime priimti pagalbą iš labiau patyrusių šalių, – apie Savivaldybės administracijos vadovų komandiruotes teigė Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistė (viešųjų ryšių) Skaistė Sadonytė. – Įgyvendinant tokį projektą, kaip buvusio karinio miestelio rekonstrukcija, užsienio valstybių patirtis ir pagalba yra svarbi ir reikalinga, nes mūsų šalyje analogiškų projektų nėra. Be to, savivaldybėms tarptautinius ryšius būtina palaikyti dėl europinių standartų įsisavinimo, tarnautojų kompetencijos ugdymo. Bendradarbiavimas susijęs ne tik su Savivaldybės darbuotojais, bet ir visa rajono bendruomene, kuriai skiriami savivaldos darbo rezultatai.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt