Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras gąs­di­na au­gin­to­jus ir var­to­to­jus

Parašė:  2018-08-10

Tel­šių ra­jo­ne nu­sta­ty­tas Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras (AKM) ir jis to­liau plin­ta gąs­din­da­mas kiau­lių au­gin­to­jus ir mė­sos var­to­to­jus.
Į „Tel­šių ŽI­NIŲ“ klau­si­mus at­sa­ko Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Tel­šių vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Zig­mas Ne­var­daus­kas.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

– Ko­kia si­tua­ci­ja, ar tik­rai Tel­šiuo­se nu­sta­ty­tas AKM?
– Taip. Lie­pos 13 d. nu­sta­ty­tas AKM. Iš­ty­rus nu­gai­šu­sį šer­ną, ras­tą Pu­ši­nės miš­ke, ša­lia ke­lio Varniai–Telšiai, ir lie­pos 19 d. – Tryš­kių se­n., Pu­ši­nia­vos miš­ke, su­me­džio­tam šer­nui. Be to, Tel­šių VMVT in­for­muo­ja, kad rugpjūčio 4 d. AKM nu­sta­ty­tas 2 nu­gai­šu­sių šer­nų paim­tuo­se mė­gi­niuo­se Tel­šių r. sav., Tryš­kių sen., Mal­de­nių miš­ke (miš­ko te­ri­to­ri­jo­je), ir Dir­mei­kių k. (pri­va­čia­me ja­vų lau­ke). Tai – jau 4 ir 5 at­ve­jai Tel­šių ra­jo­ne.
– Kas nuo to pa­si­kei­tė?
– Iš kar­to Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus spren­di­mu Tel­šių ra­jo­nas pa­skelb­tas Af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­ta te­ri­to­ri­ja.
– Ką pri­va­lės ki­taip da­ry­ti me­džio­to­jai?
– Me­džio­to­jai pri­va­lės sau­go­ti su­me­džio­tų šer­nų sker­die­ną pa­tvir­tin­to­se vie­to­se, kol bus gau­ti ty­ri­mų at­sa­ky­mai.
– Kas ži­no­ti­na kiau­lių lai­ky­to­jams?
– Kiau­lių lai­ky­to­jams rei­kia bū­ti itin bud­riems. Du svar­būs da­ly­kai lai­kant kiau­les: kaip neužk­rės­ti sa­vų au­gin­ti­nių ir kaip ne­tap­ti ma­ro pla­tin­to­ju pa­tiems.
– Ko­kie pa­grin­di­niai pla­ti­ni­mo ir pli­ti­mo bū­dai?
– Svar­biau­sia veng­ti tiek tie­sio­gi­nio, tiek ir ne­tie­sio­gi­nio kon­tak­to su ser­gan­čiais gen­tai­niais (kiau­lės ir šer­nai), tiek ir ga­li­mais pla­tin­to­jais (kon­tak­tą su ser­gan­čiais gy­vū­nais tu­rė­ję žmo­nės, plėš­rū­nai, žiur­kės, pe­lės). Sau­go­tis per­ne­ši­mo rū­bais, ava­ly­ne, dar­bo prie­mo­nė­mis.
– Ar pre­ky­ba kiau­lė­mis ga­li­ma?
– Ga­li­ma, už­tik­ri­nus ke­le­tą da­ly­kų: ve­te­ri­na­ro ap­žiū­ra, AKM ty­ri­mas prieš iš­ve­žat kiau­les, ve­te­ri­na­ri­nis pa­žy­mė­ji­mas, ženk­li­ni­mas ir ati­tin­ka­mi įra­šai duo­me­nų ba­zė­je (kiau­lių dek­la­ra­vi­mas ir re­gist­ra­vi­mas).
– Ko­kios nu­ma­ty­tos bau­dos ne­si­lai­kan­tiems rei­ka­la­vi­mų?
– Taip, bau­dos yra nu­ma­ty­tos, bet jas tai­ko­me tik pa­vie­niais at­ve­jais. Vi­sus ūkius ap­lan­kė se­niū­ni­jų že­mės ūkio spe­cia­lis­tai, po to pri­va­tūs ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ir tik pa­skui vals­ty­bi­niai ins­pek­to­riai. Di­džiau­sia baus­mė bus, jei ne­pa­vyks ap­si­sau­go­ti ir ma­ras pa­teks į ūkį.
– Ar įma­no­ma ap­si­sau­go­ti?
– Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­kan­ka­mai stip­riai skver­bia­si į kiau­lių ūkius (tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir Eu­ro­po­je). Ir tik vi­siš­kai įgy­ven­di­nus vi­sus bio­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, ga­li­ma ti­kė­tis ap­si­sau­go­ti.
– Tai ar vi­si sau­gūs?
– Ra­jo­ne yra apie 800 kiau­lių lai­ky­to­jų. Di­džio­ji da­lis tu­rė­tų su­si­mąs­ty­ti dėl to­li­mes­nio kiau­lių lai­ky­mo.
– Ką da­ry­ti?
– Jei­gu jau­čia­me, kad ne­su­ge­bė­si­me ap­sau­go­ti sa­vo lai­ko­mų kiau­lių nuo vi­ru­so pa­te­ki­mo, skers­ki­me. Ir nau­jus par­še­lius pir­ki­me su­lau­kę bent jau šal­to­jo me­tų se­zo­no, ka­da AKM plin­ta žy­miai lė­čiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt