Administracijos direktorius Imantas Motiejūnas – apie Savivaldybės vykdomus projektus

Parašė:  2020-08-21

Kitą savaitę vyksiančiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikų bus prašoma pritarti įgyvendinti nemažai naujų projektų. Tarybos nariams pritarus, Savivaldybė teiks paraiškas finansavimui gauti. Apie tai, kokius naujus projektus ketinama teikti, kokie jau įgyvendinti arba įgyvendinami, klausėme Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno.
Įgyvendinti projektai
Per pastaruosius metus Telšių rajono savivaldybė įgyvendino ženkliai rajono veidą pakeitusius projektus. Bendra vykdytų projektų suma viršijo 5 mln. Eur.
„Ypač norėčiau pasidžiaugti sutvarkytomis rajono miestelių viešosiomis erdvėmis, – pabrėžė I. Motiejūnas. – Varniai, Luokė šiandien tapo neatpažįstami. Investicijos į viešųjų erdvių sutvarkymą pakeitė estetinį mūsų miestelių vaizdą, pagerino gyvenimo kokybę. Sutvarkytos erdvės, naujai įrengti šaligatviai, dviračių takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai ir kt. Savivaldybės siekis, kad taip atrodytų kiekviena rajono gyvenvietė. Šiandien savo eilės yra sulaukę Tryškiai.“
Į Varnių miesto viešųjų erdvių atnaujinimą buvo investuota 570 187 Eur. Luokės miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas kainavo 241 590 Eur.
Be investicijų į viešųjų erdvių tvarkymą, Savivaldybė daug dėmesio skyrė pastatų kapitaliniam remontui. Baigtas tvarkyti Viešvėnų kultūros centras (281 677 Eur), Kaunatavos kaimo kultūros namai (251 302 Eur), atliktas dalies Ubiškės mokyklos-darželio pastato (59 037 Eur) bei Ryškėnų administracinio pastato (235 105 Eur) patalpų kapitalinis remontas.
Įgyvendinta daug bendrų projektų su kitomis Lietuvos savivaldybėmis. Kartu su Kauno miesto, Palangos, Druskininkų, Birštono, Plungės rajono savivaldybėmis sukurta interneto svetainė ir mobilioji aplikacija, kuria naudodamasis kiekvienas šalies gyventojas ar užsienio svečias gali susipažinti su minėtose savivaldybėse esančia Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) architektūra.
Taip pat sukurta svetainė, skirta Žemaitijos regiono tradicijų sklaidai. Kartu su Plungės, Rietavo, Mažeikių savivaldybėmis parengta bendra Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinė infrastruktūra.
Taip pat Telšių rajono savivaldybė kartu su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos, Turkijos, Vengrijos, Italijos ir kitų šalių įgyvendino bendrus tarptautinius projektus.
„Per keletą pastarųjų metų mes įvykdėme daug projektų – sudėtinga būtų šiandien visus juos išvardyti, – „Telšių ŽINIOMS“ teigė Savivaldybės administracijos direktorius. – Be to, tai jau praeitis ir gyventojams, manau, daug įdomiau yra sužinoti apie šiuo metu Savivaldybės įgyvendinamus bei planuojamus įgyvendinti projektus.“
Vykdomų projektų vertė – daugiau kaip 40 mln. Eur
Bendra šiandien Telšių rajono savivaldybės įgyvendinamų projektų vertė siekia įspūdingą skaičių – 40 mln. Eur. Vieni projektai pradėti neseniai, kiti įpusėjo, treti jau beveik baigti.
Yra ir ketvirta projektų rūšis – užstrigusių. „Jeigu neklystu, praėjo keturios Telšių rajono savivaldybės tarybos kadencijos, bet nepavyksta užbaigti Telšių kultūros centro rekonstrukcijos projekto. Užsitęsę ginčai su rangovu kliudė įgyvendinti Savivaldybės planus, pateisinti kultūros darbuotojų ir visuomenės lūkesčius, kad kultūros įstaiga atvers duris, – kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorius I. Motiejūnas. – Tačiau šiandien, praėjus ne vieneriems metams, po tuzino lūžusių iečių mums pavyko rasti bendrą sutarimą su rangovu. Nuoširdžiai viliuosi, jog daugiau jokių kliūčių pagaliau baigti trylika metų trukusią Telšių kultūros centro rekonstrukciją nebeiškils.“
Dar kitas Savivaldybės galvos skausmas – tai iš vietos nejudanti Menų mokyklos rekonstrukcija. Pasak I. Motiejūno, projektas, pradėtas įgyvendinti 2018 m., užstrigo dėl rangovo kaltės. Darbus vykdanti bendrovė kreipėsi į Savivaldybę prašydama perskaičiuoti sutarties kainą – ją padidinti, nes neva sutarties vykdymo kaina išaugo daugiau nei 15 proc. Savivaldybės pozicija – rangovo prašymas yra nepagrįstas, todėl nebuvo tenkintas. Galų gale, neradus sutarimo, užsisuko nesibaigiantys teisminiai ginčai.
Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, 2018 m. pradėjęs darbus rangovas liko nepanaudojęs 102 tūkst. Eur iš skirtų 400 tūkst. Eur, 2019 m. – 161 tūkst. Eur iš skirtų 280 tūkst. Eur. Šiemet Menų mokyklai skirta 620 tūkst. Eur, tačiau dėl besitęsiančių teisminių ginčų yra didelė tikimybė ir jų nepanaudoti.
Kiti projektai vyksta sklandžiai ir nuosekliai. Pavyzdžiui, jau minėti viešųjų erdvių tvarkymo darbai Tryškiuose. „Bendra projekto vertė – daugiau kaip 1,4 mln. Eur, – „Telšių ŽINIOMS“ tvirtino I. Motiejūnas. – Projekto metu bus sutvarkyta miestelio Turgaus aikštė, Turgaus aikštės gatvė, įrengta nauja turgavietė šalia seniūnijos. Taip pat sutvarkyta Šviesos gatvė, įrengtos viešosios erdvės bendruomenės aktyviam ir pasyviam poilsiui prie Virvyčios upės, lauko treniruokliai, vaikų žaidimų ir sporto aikštelės ir t. t.“
Beveik baigta 1,694 mln. Eur kainavusi Telšių ješiboto rekonstrukcija, tęsiami Masčio ežero pakrantės tvarkymo darbai (nuo Bevardžio upelio iki Parko gatvės) – papildomai įrengta apie 1,26 km naujų pėsčiųjų ir dviračių takų, baigiamos įrengti elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės Telšių mieste ir t. t.
Savivaldybė įgyvendina ir socialinius projektus. Toliau tęsiama socialinio būsto fondo plėtra: planuojama iš viso nupirkti 59 socialinius butus Telšių ir Varnių miestuose bei Tryškių ir Luokės miesteliuose (šiuo metu jau įsigyti 23 butai, bendra projekto vertė – 864 664 Eur). Taip pat vykdomas institucinės globos pertvarkos Telšių rajone projektas (perkami 2 gyvenamieji namai Telšių mieste ar priemiestinėse apylinkėse bei Varniuose, kuriuose kuriasi bendruomeniniai vaikų globos namai) ir kiti ne mažiau svarbūs rajonui projektai.
Vykdomi projektai, skirti gerinti rajono švietimo infrastruktūrą. Tai Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos modernizavimo projektas (numatoma atlikti gimnazijos laisvų vidaus patalpų remontą ir pritaikyti jas ikimokyklinio ugdymo grupių veiklai vykdyti). Rangos darbai jau pradėti vykdyti. Taip pat įgyvendinamas projektas, skirtas modernizuoti rajono darželius: tvarkomos 2 grupės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ ir įrengiamos 2 naujos grupės lopšelyje-darželyje „Žemaitukas“. Sutvarkytos patalpos bus aprūpintos baldais ir reikalinga įranga.
„Gautos Valstybės investicijų programos lėšos, kurios skirtos Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos kapitaliniam remontui (projekto vertė 3,5 mln. Eur) ir plaukimo baseino kapitaliniam remontui (rangos darbų vertė 1,89 mln. Eur) atlikti, – „Telšių ŽINIOMS“ vardijo I. Motiejūnas. – Be to, lėšos skirtos ir sporto salės Telšiuose, Kęstučio g. 20A, remontui (darbų vertė 650 tūkst. Eur).“
Įgyvendinami ir sveikatos apsaugos sričiai skirti projektai: „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką“ (bendra vertė 159 075 Eur; projekto metu mokoma, kaip suteikti pirmąją pagalbą skendimo, nudegimų, kraujavimo, užspringimo atvejais ir t. t.), „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių rajone“ (bendra vertė 199 825 Eur; VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centre nupirkta įranga ir baldai, dar numatoma atlikti patalpų paprastojo remonto darbus, įrengti keltuvą žmonėms, turintiems negalią, VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras įsigijo tikslinę transporto priemonę, VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras įsigijo funkcines lovas ir tikslinę transporto priemonę, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras įsigijo vaistų dozatorius ir kompiuterius), „Telšių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įmonių infrastruktūros pagerinimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą“ (bendra vertė 228 838 Eur; projekto metu atliekami remonto darbai, įsigyjama medicinos įranga, baldai, kompiuterinė įranga, tikslinės transporto priemonės) ir kt.
Taip pat kartu su Plungės, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėmis įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Bendra jo vertė – 3 993 193 Eur. Iš projekto lėšų Telšių rajono savivaldybės gyventojams bus įrengiamos konteinerių aikštelės ir nupirkti konteineriai. Planuojama įrengti 27 pusiau požemines aikšteles, 14 požeminių aikštelių. Varniuose ir Tryškiuose jau įruoštos didelių gabaritų atliekų aikštelės.
Vykdoma nemažai vandentvarkos projektų: „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ (projekto vertė 109 299 Eur; 78 privatiems namams bus įrengta nuotekų surinkimo infrastruktūra), „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ (projekto vertė 3 622 404 Eur; vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, rekonstrukcija Telšių mieste bei vandentiekio tinklų ir buitinių nuotekų tinklų statyba Viešvėnuose ir Tryškiuose, nuotekų tinklų rekonstrukcija Ryškėnų, Rainių ir Degaičių gyvenvietėse), „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ (projekto vertė 3 135 817 Eur; rekonstruojami nuotekų tinklai Respublikos gatvėje, įrengiamos dvi paviršinių nuotekų valyklos Laivų ir Žarėnų gatvėse, paviršinių nuotekų tinklai įrengiami Kuršėnų gatvėje su nuvedimu į Tulpių gatvės magistralinius tinklus ir Šviesos gatvėje su nuvedimu į Palangos gatvės magistralinius tinklus) ir kt.
Teikiami aštuoni nauji projektai
„Savivaldybė šiandien įgyvendina išties daugybę projektų. Reikia pasidžiaugti, jog projektams skirtos lėšos mus pasiekia laiku, darbai vyksta gana sklandžiai, o kilusios problemos sprendžiamos operatyviai, – „Telšių ŽINIOMS“ teigė I. Motiejūnas. – Tai darnios ir kompetentingos Savivaldybės administracijos komandos bei laiku priimtų politinių sprendimų nuopelnas. Tačiau nereikia užmiršti, kad mūsų laukia dar milžiniškas darbas: turime ne tik pabaigti jau pradėtus įgyvendinti projektus, bet ir planuoti naujus.“
Anot Savivaldybės administracijos direktoriaus, šiandien pateikta arba ketinama teikti paraiškas aštuoniems naujiems projektams: „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“ (numatoma projekto vertė 316 126 Eur; įgyvendinant projektą numatytas kapitalinis Telšių senelių globos namų remontas, pritaikant juos neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams), „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste“ (projekto vertė 908 503 Eur; numatoma sukurti e. bilieto sistemą Telšių miesto viešajame transporte, įrengti 14 keleivių laukimo paviljonų Telšių mieste, rekonstruoti Muziejaus gatvėje esančius šaligatvius, pėsčiųjų takus ir pritaikyti infrastruktūrą specialiųjų poreikių turintiems asmenims), „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ (bendra vertė 2 915 807 Eur; projekto metu bus rekonstruoti ir įkurti specializuoti slaugos ir globos namai, nupirkti 4 namai, kuriuose įsikurs grupinio / savarankiško gyvenimo namai, nupirktas 1 butas ir jame įkurtas apsaugotas būstas, įkurti Dienos centras, Dienos užimtumo centras, socialinės dirbtuvės ir t. t.), „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (bendra vertė 500 tūkst. Eur; ketinama atnaujinti kelių dešimčių Telšių miesto gatvių apšvietimo tinklus), „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“ (bendra vertė 144 252 Eur; projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas nuotekų tinklų prijungimas nuo centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų iki vartotojui priklausančio pastato (būsto), numatyta prie nuotekų tinklų prijungti 50 būstų, pakloti apie 1,75 km nuotekų tinklų), „Paslaugų centras Telšių rajono vaikams“ (ketinama rekonstruoti pastatą Degaičių g. 5, Degaičiuose, ir pritaikyti jį darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais), „Telšių autobusų parko atnaujinimas“ (planuojama įsigyti miesto, priemiesčio tipo M3 klasės 30 sėdimų vietų suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomą autobusą; bendra projekto vertė planuojama apie 326 700 Eur), „Telšių rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas“ (Naujamiesčio mokykloje būtų perkamas keltuvas neįgaliesiems ir kuriama mobili pagalba, „Atžalyno“ mokykloje – liftas ir būtų įrengiamas multisensorinis kambarys ir kt.).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Tas rašinys parašė:

    dar kartą įrodė, kad valdžia dirba tik einamuosius neišvengiamus darbelius. Visiška strateginė impotencija. Gėda net skaityti. Telšiai tampa labiausiai nusmurgusiu rajono centru visoje Žemaitijoje. Nuvažiuokit pasimokyti kaip reikia dirbti į kaimyninius rajonus. Jau iki Plungės mums kaip iki kosmoso.

  2. Pažiūrim parašė:

    Tiek pinigų visur panaudojama, o Litesko neina atsikratyti, nes tada jiems reiks apmokėti skolas. Todėl už šildymą mokame bene brangiausiai Lietuvoje. Kodėl niekas nepasakoja, kaip gražins permokėtus pinigus už šildymą? Ko žurnalistai nepaklausiate?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt