Tel­šiai pir­mau­ja pa­gal sa­vi­žu­dy­bių skai­čių. Iš Mas­čio eže­ro iš­trauk­ta sken­duo­lė

Parašė:  2018-09-14

Rug­sė­jo 10-ąją, mi­nint Pa­sau­li­nę sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­ną, Tel­šiuo­se nu­ti­ko krau­pus įvy­kis. Žve­jų aki­vaiz­do­je Mas­čio eže­re, kaip ma­no­ma, nu­si­skan­di­no mo­te­ris.
Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Tra­ge­di­ja liu­di­nin­kų aki­vaiz­do­je
Po tra­ge­di­jos įvy­kio vie­to­je Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je, ne­to­li Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“, su­tik­ti žve­jai pa­sa­ko­jo ma­tę, kaip į van­de­nį bri­do mo­te­ris, ap­lin­ki­nių dė­me­sį pa­trauk­da­ma tuo, kad bu­vo ap­si­ren­gu­si.
Nie­kas neišd­rį­so pa­kal­bin­ti, ban­dy­ti su­stab­dy­ti keis­tuo­lės, bren­dan­čios į van­de­nį su ap­ran­ga. Mo­te­ris ėjo to­lyn, kol pa­ni­ro.
Tuo­met kaž­kam šo­vė į gal­vą kvies­ti pa­gal­bą.
Kaip pra­ne­ša Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, pir­ma­die­nį, 18.08 val., Tel­šiuo­se, Mu­zie­jaus g., apie 20 met­rų nuo Mas­čio eže­ro kran­to, pa­ste­bė­tas plū­du­riuo­jan­tis žmo­gaus kū­nas.
Du na­rai su val­ti­mi iš van­dens iš­trau­kė nu­sken­du­sią mo­te­rį ir per­da­vė ją po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.
Smur­to žy­mių ne­nus­ta­ty­ta. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.
Net­ru­kus nu­sta­ty­ta ne­lai­mė­lės ta­pa­ty­bė. Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė Aud­ro­nė Ra­ly­tė in­for­ma­vo, kad iš eže­ro na­rai iš­trau­kė 1950 me­tais gi­mu­sios tel­šiš­kės kū­ną. Mo­ters la­vo­ną at­pa­ži­no ar­ti­mie­ji.
Nė­ra sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos
Taip ir ne­su­ži­no­si­me, ko­dėl ve­lio­nė pa­si­rin­ko rug­sė­jo 10-ąją, ku­ri pa­skelb­ta Pa­sau­li­ne sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos die­na. Ga­li bū­ti, kad mo­te­ris apie to­kią die­ną net ne­ži­no­jo, nes Tel­šiuo­se sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja – ta­bu.
Psi­cho­lo­gų nuo­mo­ne, Tel­šių ra­jo­ne ypač su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja – sa­vi­žu­dy­bių skai­čius gąs­di­nan­čiai di­dė­ja, o ra­jo­no val­džios pa­tvir­tin­tos sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos nė­ra.
Ma­tyt, be­si­rie­jan­tys po­li­ti­kai tu­ri svar­bes­nių rei­ka­lų. Tie­sa, kaip žur­na­lis­tus ban­dė ra­min­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos spe­cia­lis­tė Sand­ra Va­lan­čie­nė, sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­ma yra ruo­šia­ma.
Bau­gi­nan­ti sta­tis­ti­ka
Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, 2017 m. Tel­šių ap­skri­ty­je 3-ose iš 4-ių sa­vi­val­dy­bių sa­vi­žu­dy­bių pa­dau­gė­jo.
Vie­nin­te­lė­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je per­nai neuž­fik­suo­ta nė vie­na to­kia ne­lai­mė, o Tel­šių ra­jo­ne – jų du­kart dau­giau.
Tel­šių ap­skri­ty­je 2017 m. už­re­gist­ruo­ti 28 ty­či­niai su­si­ža­lo­ji­mai (sa­vi­žu­dy­bės). Iš jų Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 9, Plun­gės r. sav. – 5, Rie­ta­vo sav. – 0, Tel­šių r. sav. – 14.
Tarp sa­vi­žu­džių pir­mau­ja vy­rai. Kaip pra­ne­ša Hi­gie­nos ins­ti­tu­tas, per­nai Tel­šių ap­skri­ty­je nu­si­žu­dė 8 mo­te­rys ir 20 vy­rų. Iš jų Ma­žei­kių r. sav. – 3 mo­te­rys ir 6 vy­rai, Plun­gės r. sav. – 1 mo­te­ris ir 4 vy­rai, Rie­ta­vo sav. – 0, Tel­šių r. sav. – 4 mo­te­rys ir 10 vy­rų.

Emo­ci­nė pa­gal­ba vai­kams
Vai­kų li­ni­ja
Tel. 116111 (11–21 val.)

Emo­ci­nė pa­gal­ba jau­ni­mui
Jau­ni­mo li­ni­ja
Tel. 8 800 28888 (vi­są pa­rą)

Sku­bi ano­ni­mi­nė psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba suau­gu­siems
Vil­ties li­ni­ja
Tel. 116 123 (vi­są pa­rą)

Emo­ci­nė pa­gal­ba ir pa­ra­ma mo­te­rims
Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai
Tel. 8 800 66366 (vi­są pa­rą)

Sku­bi ano­ni­mi­nė psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba
Kri­zių įvei­ki­mo cent­ras
Tel. 8 640 51555 (16–20 val. (I–V), 12–16 val. (VI)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Pasamones srautai parašė:

  Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je per­nai neuž­fik­suo­ta nė vie­na to­kia ne­lai­mė, o Tel­šių ra­jo­ne – jų du­kart dau­giau.

 2. Rička parašė:

  Straipsnis juokingas ir be pasąmones komentaro. Visų pirma aukos skaičiuojamos 0 variantu. Pas jus pasikorė 2 o pas mus 1, reiškia jus mus lenkiat dvigubai. Gydytis reikia ponai ir panelės. Ką jus padarėt? Ogi nieko. Pasikorė tai vis dėl to 3? Fu.

 3. :( parašė:

  Koks žmonių abejingumas, baisu…

 4. Dale parašė:

  O tai sukūrus strategiją ar prevencijos programą žmonės nebesižūdys? Panacėja? Baikite juokauti. Žmogus tokius sprendimus priima dėl nevilties, nepritekliaus, kitų problemų. Tose šalyse, kurios yra ekonomiškai stiprios, savižudybių skaičius yra mažesnis. Tai gal ir Lietuvoje tokia pat situacija. Rajone, kuris yra skurdus, o ją valdantys politikai riejasi tik dėl savo lovio, visai nesirūpindami investicijų pritraukimu, naujų vietų kūrimu, rajone gyvenančių žmonių gerove, todėl ir daugėja savižudybių. Manyčiau, kad nuo to ir reikia pradėti. Ir raginu įsidėmėti cirkus darančius politikus, kad žinotume, kaip elgtis per ateinančius rinkimus, kad galėtume išsaugoti kuo daugiau gyvenimų

 5. Lina parašė:

  Turbut ne is gero gyvenimo moteriske prieme sau toki sprendima

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt